Veiprising ødelegger Oslopakke 3

– Samferdselsministeren trenerer Oslopakke 3. Med dagens utspill om rushtidsavgifter og veiprising setter Navarsete tidens største norske trafikkprosjekt i spill. Jeg reagerer kraftig på at hun ikke stiller seg bak løsninger som er forhandlet frem lokalt, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De politiske partiene i Oslo og Akershus (fra SV til Frp) står bak samlet en 53 milliarders pakke som skal løse Osloregionens trafikkproblemer de neste 20 årene (Oslopakke 3). Sentrale stikkord er miljøtuneller, økt kollektivsatsing og bompenger.

Vei, bil, miljø

Foto: Luth

Tukler med avtale
– Når samferdselsministeren foreslår rushtidsavgifter i Oslo-området, begynner hun samtidig å tukle med en viktig sak det er tverrpolitisk enighet om. Som stortingspolitiker kan jeg ikke godta at staten overstyrer lokale myndigheter, sier Venstres nestleder i Stortingets transportkomite.

Hun frykter Oslopakke 3 vil falle sammen som et korthus dersom Stortinget begynner å tukle med enkeltelementer i pakken.
– Den store taperen blir folk i Oslo og Akershus, og samferdselspolitikerne i storbyområdet rykker tilbake til start, kommenterer Tenden.

Klare formål for avgifter
Venstrepolitikeren mener rushtidsavgifter, veiprising eller bompenger må ha et tydelig formål.
– Avgifter som dette må gå til konkrete prosjekter. Folk må vite hva innsamlede penger skal gå til, det er det som gjør at vi har fått til et bredt politisk forlik om Oslopakke 3, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**