Kåre Pettersen

Kåre Pettersen er i dag gruppeleder for Venstres gruppe i kommunepolitikken og leder av det faste utvalget for plansaker samt Hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk (HMK)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Kåre sitter også som styremedlem i GigaFib Holding AS hvor Stokke kommune har en større eierandel. Organisatorisk innehar han sekretærfunksjonen i årets lokallagsstyre. I forrige periode var han medlem av Hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk (HMK) og det faste utvalget for plansaker.

Kåre har tidligere vært leder av lokallaget. Han var også med i styret i Vestfold Venstre i perioden 1999-2005; de siste 4 årene som organisatorisk nestleder.

Hvorfor Venstre for Kåre?
Venstres sosialliberale grunntanke sammen med at partiet er uavhengig av ulike interesseorganisasjoner var noen av grunnene til at det nettopp ble Venstre. Politisk er Kåres hovedengasjement knyttet til næringspolitikk, samferdsel og skole. Dette betyr ikke at også andre områder i politikken ikke engasjerer. Tvert om!

Som person og politiker ønsker han å framstå som en som er åpen og ærlig, og som vet å lytte til de ulike synspunktene i saker som opptar folk.

Mer om Kåres bakgrunn

Han er utdannet diplomøkonom, og har arbeidet i det private næringslivet siden 1976. Kåre har i denne perioden arbeidet som økonomisjef i tidligere Kaldnes gruppen, senere som seniorkonsulent og også som daglig leder av programvarebedriften MultiPlus Solutions, hvor han i dag har funksjonen som salg -og markedsdirektør.

Kåre er født og oppvokst i Tønsberg (Sem) kommune, og flyttet til Stokke i 1987. Kåre er 53 år, samboer og holder til på adressen Liaveien 39, 3173 Vear.
Hans e-post adresse er: [email protected]
På telefon er han lettest å treffe på mobiltelefon 990 22 385.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**