Torhild Kristiansen

Torhild Kristiansen har vært aktivt medlem av Stokke Venstre i flere år. Hun ble valgt inn i kommunestyret for perioden 2003 – 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Torhild Kristiansen

Torhild Kristiansen

Torhild er i tillegg medlem av flere utvalg og råd i komunen i inneværerende fire års periode. Hun er vararepresentant til begge hovedutvalgene og fast medlem av forliksrådet i kommunen, for å nevne noen oppgaver.

Ved årets nominasjon valgte Torhild selv å frasi seg en naturlig førsteplass på listen, slik at hun til årets kommunestyrevalg stiller som partiets andrekandidat.

Torhild ble også valgt til nestleder i lokallaget ved årsmøtet 2007.

Hvorfor Venstre?
Jeg brenner for bygda mi: At man skal ha det godt her, og at det skal være ei bygd som det skal være trygt å bo i, også mht. skoleveier, skole (nok pc’er samt etterutdannelse av lærere) og eldreomsorg hvor det er viktig med nok bemanning i hjemmesykepleien og nok sykehjemplasser.

Det er også viktig for meg å ta hensyn til miljøet. I så måte synes jeg at utviklingen av Sandefjord Lufthavn er viktig å følge med på. Viktig er at man også avsetter nok fellesareal (grøntområder) ved utbygginger av nye områder.

Selv kjører jeg Vespa scooter, og tar buss om vinteren til min arbeidsplass på Nøtterøy. Torhild er 52 år, gift og har adresse Melsomvikveien 58, 3159 Melsomvik.

Torhild kan kontaktes på e-post: [email protected] eller på mobiltelefon 952 88 006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**