Ville vi hatt gasskraftverk over hele landet uten SV?

Det spørsmålet stilte Gunnar Kvassheim til Jens Stoltenberg i Stortingets spørretime sist onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Statsministeren holdt forrige uke en tale for Arbeiderpartiets landsstyre, hvor miljø- og klimaspørsmål stod sentralt. Det var en tale preget av taktikk og teknikk, ikke av verdier og politisk lederskap. Det skuffet mange i miljøbevegelsen, og det skuffet oss i Venstre. Men det er kanskje en trøst at det utløste en helhjertet gratulasjon fra Fremskrittspartiet, senest i dag, for fullt gjennomslag for Arbeiderpartiet i klimapolitikken.

Ville AP og SP levd ut sin legning?
– SV går på nederlag på nederlag i miljøpolitikken. Når SV-lederen skal begrunne hvorfor partiet holder fram i regjering, sier hun bl.a. at uten SV i regjering, ville det blitt bygd sterkt forurensende gasskraftverk på hvert eneste nes.

– Kan statsministeren bekrefte at uten SV i regjering ville Arbeiderpartiet og Senterpartiet levd ut sin legning, tatt hele landet i bruk og bygd forurensende gasskraftverk på hvert eneste nes?

Dette svarte Jens Stoltenberg:
– Denne regjeringen er i gang med å bygge et miljøvennlig gasskraftverk, og vi har gjort vesentlig mer enn den forrige regjeringen. Den forrige regjeringen sa ja til å bygge et gasskraftverk på Melkøya, gav en utslippstillatelse og konsesjon, og bygde der et gasskraftverk med null rensetiltak. Det første gasskraftverket som ble bygd, var det den forrige regjeringen som tok ansvaret for. For å si det sånn: Jeg var ikke helt uenig i den beslutningen, men da å høre en fra Venstre være bekymret for at vi bygger gasskraftverk med rensing på Mongstad, blir litt pussig.

– Videre tar vi et ansvar for å få ned utslippene. Den talen jeg holdt i Arbeiderpartiets landsstyre, var veldig tydelig på at dette er en av våre største utfordringer som menneskehet, og derfor må vi både gjøre betydelige utslippsreduksjoner nasjonalt og i tillegg bidra til at land som Kina, India og Brasil begrenser sine utslipp, for 70 pst. av verdens utslipp er ikke omfattet av Kyoto-avtalen. Vi er nødt til å betale for utslippsreduksjoner i de fattige landene. Hvis ikke, går ikke de totale utslippene ned.

Fakta:
Regjeringen Bondevik I hvor Venstre deltok, gikk av på gasskraftsaken i 2000.
Regjeringen Stoltenberg I tok over og gav konsesjoner til flere gasskraftverk.
Stoltenberg beredte også grunnen for gasskraftverket på Melkøya.
Venstre tapte kampen om gasskraftverket på Melkøya i regjeringsfohandlingene med Høyre og KrF i 2001. Det ble imidlertid vedtatt at anlegget skulle tilrettelegges for CO2-rensing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**