Krever åpenhet rundt bruk av kompetansemidler

Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum vil ha fakta på bordet om hvordan penger til etter- og videreutdanning av lærere blir brukt. Derfor har han bedt kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) om full åpenhet om skoleeiernes rapporteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dørum har nylig stilt et skriftlig spørsmål til kunnskapsministeren på bakgrunn av at bladet Utdanning har henvendt seg til samtlige av landets fylkesmenn for å få innsyn i fylkeskommunenes og kommunenes rapporter om hvordan de statlige kompetanseutviklingsmidlene ble brukt i løpet av fjoråret.

Avslag om innsyn

Kun i et fåtall av tilfellene har Utdanning mottatt svar, og enda færre kommuner har villet innvilge innsyn i rapportene. Utdanning har opplyst at “[e]n gjennomgående begrunnelse for avslagene er at rapportene er Utdanningsdirektoratets ‘eiendom'”.

– Jeg er skeptisk til om Utdanningsdirektoratet kan nekte offentlig innsyn i rapportene om hvordan skoleeierne har brukt midlene til kompetanseheving. På prinsipielt grunnlag vil jeg også understreke at det er svært viktig med åpenhet rundt hvordan offentlige midler blir brukt, sier Dørum.

Behov for kompetanse

– Poenget med kompetansemidlene var at lærerne skulle få øket sin kompetanse. Vi vet fra tidligere at de økte bevilgningene ikke nødvendigvis har ført til det ønskede resultat. Det som nå er viktig er å få til gode ordninger som fungerer. Derfor forventer jeg full åpenhet rundt skoleeiernes rapporteringer, sier Dørum.

Les mer om saken i Utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**