Nytorget-rasering utsatt

– Rivning av Nytorget bebyggelsen skal hindres. Dette er Venstres konklusjon etter torsdagens møte i kommunalstyret i byutvikling. Heller ikke KrF, SV, FrP eller Sivertsen (uavhengig) ønsker å akseptere denne rivningen. Reguleringsplanen sier helt klart at denne bebyggelsen skal vurderes i en bebyggelsesplan for området. Uten noen slik utarbeidet plan skal ikke bygningene røres. Vi kan ikke la ett åpent sår liggende i byens sentrum i årevis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Nytorget

Foto: Frode Kleppe

– Venstre ønsker å bevare disse bygningene og de andre verdifulle kvalitetene Nytorget har å by på. Trærne og muren skal vi også fortsette å sloss for, sier Solum Larsen

Ap og Høyre utsatte saken om riving torsdag kveld. Det var partiet Høyre som bad om utsettelse, for å etterlyse deres forslag fra bystyret i fjor. Dette tiltross for at dette forslaget ble behandlet i kommunalutvalget i 28.03.2006

Følgende er referat fra dette møtet:

FORSLAG FREMMET I BYSTYRETS MØTE 13.02.06
Tone Brandtzæg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
“Kongsteinsgaten 7, 9 og 11 og Brødregaten 22, som danner en sammenhengende rekke, vurderes bevart som en del av den fremtidige utviklingen av området. Dette legges inn som et av premissene i arkitektkonkurransen."

Rådmannens kommentar:
Kvartalet BS2 som inneholder Kongsteinsgaten 7, 9 og 11 og Brødregata 22 er regulert til fornyelsesområde og kombinert formål torg/offentlig bebyggelse / sentrumsbebyggelse. Det skal utarbeides bebyggelsesplan for BS2 og i bebyggelsesplanarbeid kan det tas stilling om noe av bebyggelses kan beholdes i et ev. nytt prosjekt. Idé/arkitektkonkurransen vil hovedsakelig omfatte selve Nytorget med ubebygde arealer, og vil kun vise bebyggelsen i den grad som kan illustrere "vegger" av det offentlig rom. Dersom BS2 skal nyttes til tinghus vil en ev. konkurranse for dette kunne samordnes med konkurransen for uterommet.

Kommunalutvalgets enstemmige vedtak: Kommunalutvalget tiltrer rådmannens forslag

De øvrige fem medlemmene i Kommunalstyret for byutvikling stemte mot utsettelse. (Venstre, KrF, SV, FrP og en uavhengig.) Partiene som ikke ønsket å utsette Nytorgetsaken, var klare til å avvise rivningsplanene da det ikke foreligger noen bebyggelsesplan.
Det var utarbeidet et fellesforslag fra Bjørnevik (KRF), Solum Larsen (V), Molina (SV) og Sivertsen (Uavh.). Forslaget lyder:

1. Dispensasjonssøknaden avvises. Riving tillates ikke.
2. Kommunen sørger for nødvendige tiltak for å hindre ytterligere forfall.
3. Bygningene skal vurderes bevart i en fremtidig bebyggelsesplan for området.

Fremskrittspartiets Tore Kallevig varslet at han også ville stemt for dette forslaget.

I og med dette er Høyre og Arbeiderpartiet isolert i sitt ønske om å rive bebyggelsen på Nytorget. Ut i fra det svaret som allerede er gitt på Høyres oversendelsesforslag, om at det skal utarbeides bebyggelsesplan med vurdering av bebyggelsen, må vi kunne håpe at i alle fall Høyre kommer til en annen mening når saken kommer opp igjen til behandling på neste møte i byutvikling, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**