Rapport dokumenterer behov for veitilsyn

Venstres Borghild Tenden mener rapporten fra undersøkelsesgruppen etter Hanekleiv-ulykken dokumenterer behovet for et statlig veitilsyn. Rapporten viser at Statens vegvesen har vært klar over svakheter i rasområdet over flere år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres og Høyres forslag om et statlig veiltilsyn ble nylig behandlet i Stortingets transportkomite. Forslaget ble avvist i påvente av rapporten fra gruppen som har undersøkt raset i Hanekleivtunnelen.

Borghild Tenden

Foto: Jan Harsem

Må kikkes i kortene
– Jeg mener rapporten dokumenterer behovet for et statlig veitilsyn. Det skurrer når en instans er ansvarlig for både veinett og sikkerhetskontroll. Et uavhengig tilsyn vil få en friere og mer kritisk rolle, og dette vil være positivt for sikkerheten på lang sikt. De som avveier sikkerhet og økonomi, må alltid sees i kortene av en uavhengig instans, påpeker Borghild Tenden.

Samferdselsministeren har uttalt at hun vil avvente tiltak i påvente av granskningsrapporten.

– Jeg vil synes det er meget underlig dersom samferdselsministeren ikke gjennomfører Venstres forslag om et veitilsyn. Nå er nødvendig dokumentasjon er på plass, og for meg virker det åpenbart uheldig at Statens vegvesen fører tilsyn med seg selv, sier Borghild Tenden.

Mer informasjon
– Les hele forslaget på stortinget.no
– Dok.nr.8:30 (2006-2007) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Trond Helleland, Øyvind Halleraker og Odd Einar Dørum om etablering av et frittstående vegtilsyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**