Nominasjonen klar i Vestfold Venstre

Vestfold Venstre avholdt sitt nominasjonsmøte lørdag 17. februar på Sandefjord Motor Hotel. Kåre Pettersen fra Stokke ble enstemmig valgt som partiets førstekandidat til fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


21 delegater fra de ulike lokallagene var samlet til nominasjonsmøtet som ble holdt sist lørdag på Sandefjord Motor Hotell. Leder av nominasjonskomitéen har vært Karin S. Frøyd fra Larvik, som sammen med seg har hatt Nicolai Heldal (Sandefjord), Elin Berg Schmidt (Re), Jan Kulland (Larvik), Erna Ekenes Olsen (Larvik), Roar Arne Hvitstein (Andebu) og Tor Heyerdahl Svensen (Stokke).

På nominasjonsmøtet klargjorde Frøyd for noen av de prinsipper som ble lagt til grunn for oppsett av listen. Noen momenter som ble tillagt stor betydning var at det var kandidater som selv er interessert i å gjøre en innsats og som samtidig har egenskaper til å profilere partiet og helst øke Venstres innflytelse i fylket.

Listen består totalt av 45 navn, og fordelingen er 19 kvinner (42 %) og 26 menn (58 %). Geografisk har listen en meget god spredning. Dette gjelder også for bakgrunnen til de enkelte delegatene. Dagens representant i fylkestinget, Målfrid Vogt, hadde takket nei til gjenvalg. Som en gest fra nominasjonskomiteen ble hun foreslått på hedersplassen på listen; siste og 45. plass.

Etter en fyldig presentasjon av de ulike kandidatene, ble listen tatt opp til avstemming. Resultatet ble at hele listen slik den forelå fra nominasjonskomitèen ble vedtatt enstemmig med tilhørende applaus.

På førsteplass finner vi:

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen
Foto: Privat

– Kåre Pettersen (født 1955) fra Stokke. Han er i dag gruppeleder for Stokke Venstre og medlem av Planutvalget og hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk. Videre har han vært med i styret i Vestfold Venstre i perioden 1998 -2006, de siste fire årene som nestleder. Kåre arbeider i dag i firmaet MultiPlus Solutions AS med ansvar for salg og markedsføring av IT løsninger til industrien.

Videre på de neste tre plassene finner vi:
– 2. plass: Aina Dahl (1952) fra Tønsberg. Aina sitter i dag som medlem av Tønsberg Bystyre. Aina har tidligere også innehatt en rekke verv i Venstre både på lokal-, fylkes og sentralt hold.
– 3. plass: Erna Ekenes Olsen (1943) fra Larvik. Erna har bl.a. erfaring som tidligere fylkestingsrepresentant for Vestfold Venstre. Hun er i dag vararepresentant til fylkestinget. Erna er også org. nestleder i Vestfold Venstre og har i tillegg tillitsverv i partiet på lokalt plan.
– 4. plass: Fred Fredriksen (1941) fra Sande. Fred har over 40 års fartstid fra Sande kommune og har vært virksomhetsleder for kultur i kommunen. Fred er også nyvalgt leder av Venstres lokallag i kommunen.

 Fra v: Erna Ekenes Olsen, Kåre Pettersen og Aina Dahl

Fra v: Erna Ekenes Olsen, Kåre Pettersen og Aina Dahl
Foto: Privat

Ved valget i 2003 fikk Venstre 2,3 % oppslutning og en representant i fylkestinget. Ved Stortingsvalget i 2005 fikk Venstre 5,0 % oppslutning. Med tilsvarende oppslutning ved fylkestingsvalget i 2007, har Vestfold Venstre 2 "sikre" representanter i det nye fylkestinget.

Den fullstendige listen til fylkestingsvalget finnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**