Et kommunebudsjett med økt fokus på sosialt ansvar og skole er vedtatt

I årets siste kommunestyremøte ble Stokke kommunes budsjett for 2007 vedtatt. Budsjettforslaget bygde på Rådmannens innstilling med to tilleggsforslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ett fra samtlige partier og ett fra partiene AP, KRF, SP, SV og Venstre. I det sistnevnte forslaget lå det inne bl.a. en styrking av investering i elev PC-er i planperioden med 1,47 mill. Videre lå det inne en styrking av Kulturskolen, engsjement av gjeldsrådgiver samt etablere videooverføring av kommunstyremøtene.

Mynter

Under debatten i kommunestyret ble Stokke Venstre bl.a. betegnet som et uansvarlig parti av Høyres gruppeleder Walter Brynhildsen. Til dette kan bemerkes at Høyre gikk med på 19 punkter fra AP, KRF, SP, SV og Venstres forslag i formannskapet. Det uansvarlige som Høyre nå påpeker må da være en økt investering på IKT i grunnskolen…….

Høyre hadde kun ett forslag til endret budsjett da dette var oppe til behandling i formannskapet. Dette gjaldt fortsatt satsing på Polenturer i ungdomsskolen med 230.000 pr. år. Derfor er det jo bra at man i Høyre har kunnet se at de “uansvarlige” må ha fremmet noen gode budsjettpunkter siden hele 19 saker kunne aksepteres.

Både Høyre og FRP har kjørt sterkt ut med at budsjettet vil føre til en rasering av fondsmidler med over 30 millioner kroner på grunn av bemmaning av boliger og bofelleskap. Både i formannskap og gjentatte ganger i kommunestyret ble det meget klart gitt til orde for at disse budsjettpostene måtte reverseres dersom statlige midler skulle utebli. Allikvel mener de fem partiene (AP, KRF, SP, SV, V) at det er viktig å være helt klar på den politiske viljen som ligger i det å føre opp disse tiltakene i budsjettet. Det bør gi alle en klar melding om hva vi ønsker det skal satses på.

Avslutningsvis vil vi takke gruppeleder i Stokke Høyre for omtanke og politisk analyse som tilkjennegis i siste nummer av informasjonsavisen for Stokke Høyre. Hva skulle vil vel gjort uten slike, som vet hva Stokke Venstre står for og ønsker i rikspolitikken!

Stokke Venstre
Kåre Pettersen / Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**