Årsmøte i Vestfold Venstre

Vestfold Venstre avholdt sitt årsmøte lørdag 17. februar på Sandefjord Motorhotell. Møtet benyttet også anledningen til et par suppleringsvalg til styret. Her kom Ingar Strøm-Olsen (Nøtterøy) og Kåre Pettersen (Stokke) inn som nye medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Da org. nestleder Raymond Henriksen hadde bedt om fritak, ble styremedlem Erna Ekenes Olsen enstemmig valgt til ny org. nestleder av årsmøtet. Ingar Strøm Olsen får oppgaven som kommunikasjonsansvarlig i styret. Han har også funksjonen som nyvalgt lokallagsleder på Nøtterøy.
Det nye styret har da denne sammensetningen:

– Hallstein Bast (Larvik), leder
– Gerd-Eva Holtung (Re), politisk nestleder
– Erna Ekenes Olsen (Larvik), organisatorisk nestleder
– Marianne Reistveit (Sandefjord), økonomiansvarlig
– Ingar Strøm-Olsen (Nøtterøy), styremed./komm.ans.
– Jan Skaug (Andebu), styremedlem
– Kåre Pettersen (Stokke), styremedlem

Videre var det valg av landsmøteutsendinger. Her kan Vestfold sende fire personer i tillegg til leder Hallstein Bast.

 Fra v: Tor Homleid, Aina Dahl, Tone Anderssen, Kåre Pettersen, Hallstein Bast

Fra v: Tor Homleid, Aina Dahl, Tone Anderssen, Kåre Pettersen, Hallstein Bast

På møtet ble Aina Dahl (Tønsberg/2. kandidat Vestfold) og Tone M. Anderssen (tidl. Larvikslista) de første som ble valgt til å representere Vestfold på Venstres landsmøte. På tross av minimal fartstid i Venstre ble Tone enstemmig valgt som delegat i Bergen i midten av april.

– Tone har villet engasjere seg i rikspolitikken og nå er første skritt gjort, sier fylkesleder i Vestfold Venstre, Hallstein Bast. — Blant annet skal prinsipprogrammet behandles, dette blir et intensivkurs i ideologi for noen og enhver.
– Det må være riktig å se lokale saker i videst mulig sammenheng, og det er det prinsipprogrammet handler om.

Etter skriftlig avstemming ble de øvrige delegatene henholdsvis Kåre Pettersen (Stokke/1. kandidat Vestfold) og Tor Homleid (Sandefjord).

 Karl Ravndal (t.v) og Hallstein Bast etter overrekkelsen

Karl Ravndal (t.v) og Hallstein Bast etter overrekkelsen

På årsmøtet ble det ellers foretatt en utnevnelse av æresmedlemskap. Mangeårig medlem Karl Ravndal (Larvik) fikk overrakt diplom og blomster fra fylkesleder som synlig bevis på utnevningen. Ravndal har lang fartstid som kommunestyremedlem i Brunlanes og styreverv både i Larvik og Vestfold Venstre. Han er i dag et svært aktivt medlem av eldrerådet i Larvik. Karl Ravndal er en viktig ressursperson for Venstre og partiet regner med å både dra nytte av ham og bli holdt i ørene i mange år fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**