Dagsorden for landsstyremøtet i Venstre

Venstre har landsstyremøte på Thon Hotel Opera, Oslo 24. – 25. februar 2007. Landstyremøte skal behandle nytt skolepolitisk manifest og forslag til nytt prinsippprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Programmet for helgens landsstyremøte følger nedenfor. Genelsekretær Terje Breivik nås på tlf. 99491315. Pressekontakt er Jan-Christian Kolstø (tlf. 920 56 081).

Ledertrio, Thommessen, Sponheim, Grande

Foto: Rune Kongsro

Lørdag 24.februar:

10:30 Innreise/kaffe

11:00 Åpning/konstituering (LS 01 og LS 02)

11:15 Tale av leder i Venstre Lars Sponheim (LS 03)

Innlagt innledning til: – Skolepolitisk manifest (LS 04)

12:15 Lunsj

13:15 Generell politisk debatt med deltakelse fra Unge Venstre

Debatt: Skolepolitisk manifest.

16:30 Kaffepause

16:45 Vedtak – Skolepolitisk manifest.

18.00 Status listestilling (LS 05)
Innledning ved organisasjonssjef Runolv Stegane.

18:30 Politiske uttalelser (LS 06)

19:00 Møteslutt

19:30 Middag

Søndag 5. mars:

09:00 Politiske uttalelser (LS 06)

09:30 Prinsipprogrammet (LS 07)
Debatt og vedtak

11:30 Strategi for Venstres nordområdepolitikk (LS 08)
Debatt og vedtak

12:30 Landsmøtet 2007

Program/sakliste

Andre tilrådinger:
a) møtedirigentar, referenterr, møtesekretærer, fullmaktsnemnd, tellekorps
b) forretningsorden
c) Valg av redaksjonsnemnd LM 2008
d) Valg av valgkomité (valg 2008)
e) Valg av redaksjonskomité prinsipp-programmet
f) Kontingent 2008
g) Valg av tema LM 2008
h) Vedtektsendringer (LS 09 og LS 10)

13:30 Politiske uttalelser

14:00 Avslutning, lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**