Gi oss sykehusene tilbake!

Fylkesårsmøtet 17. februar diskuterte eierstrukturen på helseforetakene i fylket, og kom fram til følgende politiske uttalelse om emnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Overføringen av ansvar for sykehustjenestene fra fylkeskommunen til statlige foretak er en viktig årsak til den fremmedgjøring mange opplever i forhold til helsetilbudet. Virksomheter omorganiseres og nedlegges etter beslutninger som tas over hodet på de som berøres.
En større nærhet mellom befolkning og beslutningstagere er nødvendig for at alle skal føle trygghet for at vi har tilgang til helsetjenester med høy kvalitet når vi har behov for det. Venstre vil derfor at ansvaret for sykehustjenestene igjen kommer under lokal, folkevalgt kontroll. Det er ingen skam å snu; gi sykehusene tilbake til fylkeskommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**