Kunst i det offentlege rom i Arendal

Interpellasjon sendt ordføraren i Arendal 6. desember 2005:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Arendal Venstre ber om at Arendal kommune innfører reglement for utsmykking av kommunale byggeprosjekter på samme måte som nabokommunene Tvedetsrand og Risør har. Venstre vil at denne ordninga skal komme i gang så fort som mulig, ved at alle byggeprosjekter som blir planlagt fra vedtaket er fatta blir omfatta av vedtaket.

Det er viktig å “legge til rette for og stimulere til at utsmykking blir et vesentlig element i offentlige bygg og dets nærmeste omgivelser”, heter det i statuttene for det statlige utsmykkingsfondet. det er viktig å utforme både det offentlige rommet og de enkelte bygg på en estetisk god måte. I kulturhuset har vi fått mye god kunst, ogd ette må vi holde fast ved også i kommende kommunale utbygginger. Arendal kan ikke rose seg av å være foregangskommune for kunst i offentlige bygg ennå, men vi har et veldig godt grunnlag å starte på med Bomuldsfabriken som et av landets ledende kunstmuseer og det arbeidet som er gjort her i kulturhuset.

Venstres konkrete forslag er at Arendal bystyre vedtar retningslinjer som følger:

I finansiering av kommunale bygg og anlegg inkluderes 2% av entreprisekostnadene som en avsetning til kunsterisk utsmykking.

—-
Videre følger detaljert forslag til sammensetning av utsmykkingskomite, samarbeid med Statens utsmykkingsfond og vi har lagt ved retningslinjene fra Risør og Tvedetsrand.

Marianne S. Lyngvi Jan Kløvstad
bystyremedlem varamedlem

Bystyrets fleirtall vedtaok 1% til kunstnarleg utsmykking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**