Til innhold
På lag med framtida!

Arendal Venstre

Arendal Venstre vil at Arendal skal være ei raus og romslig drivkraft i regionen. Vår største utfordring er å sikre at styringen av kommunen skjer av folkets valgte representanter i en respektfull dialog. Arendal Venstre vil skape et tryggere, enklere, åpent, nyskapende og bærekraftig Arendal. Dette skal vi gjøre ved å tenke langsiktig og helhetlig. Arendal Venstre tar hensyn til folks behov og finner løsninger som også ivaretar mindretallet.

Venstre i Arendal

  • Venstres bystyregruppe

    Etter valget i 2019 fikk Venstre ett mandat i bystyret, og Pål Koren Pedersen er vår fantastiske og dedikerte gruppeleder.

  • Venstre vil bevare Åsbieskogen

    Venstre vil bevare Åsbieskogen. Sentrumsnære rekreasjonsområder er viktige. Åsbieskogen er mye verd - for oss alle.

Våre folk