Til innhold
Foto: Mona Hauglid

På lag med framtida!

Arendal Venstre

Arendal Venstre vil at Arendal skal være ei raus og romslig drivkraft i regionen. Vår største utfordring er å sikre at styringen av kommunen skjer av folkets valgte representanter i en respektfull dialog. Arendal Venstre vil skape et tryggere, enklere, åpent, nyskapende og bærekraftig Arendal. Dette skal vi gjøre ved å tenke langsiktig og helhetlig. Arendal Venstre tar hensyn til folks behov og finner løsninger som også ivaretar mindretallet.

Arendal Venstre program 2023-2027

Vi jobber for

 • at Arendal er en god kommune å vokse opp i

  Vi jobber for kvalitet i barnehagen og skolen gjennom å prioritere oppvekstsektoren og etablere en robust og fremtidsrettet skolestruktur. Hjelpeapparatet rundt barna og familiene skal styrkes, og oppfølgingen gjennom de første årene skal bli bedre enn noen gang.

 • at Arendal skal bli best på natur

  Vi jobber for at Arendal er Norges beste kommune på økosystembasert vern av natur, både på land og i Raet nasjonalpark.

 • at Arendal får et naturbudsjett

  Vi ønsker at Arendal har etablerer og tar i bruk et naturbudsjett. Nedbyggingen av natur må reduseres. Arendal skal bli en foregangskommune på restaurering av natur.

 • at Arendal har et godt tilbud til ungdom

  Vi jobber for at kulturkammeret har gode vilkår, og at ungdommen har sosiale møteplasser i hele kommunen, og gode tilbud for fysisk aktivitet for alle. Arendal kommune bør bli en foregangskommune i forebygging av rusmisbruk og skal være tilstede for alle som trenger hjelp ut av rus.

 • at det er lettere å ta klimavennlige valg

  Vi ønsker det skal bli lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen gjennom et sammenhengende kollektivtilbud der ferge og buss er integrert, og gjennom at vi tar i bruk ny teknologi for bedre mobilitet for alle i kommunen, inkludert elektriske bysykler.

 • at det etableres og skaleres flere grønne bedrifter

  Vi jobber for at det etableres flere grønne bedrifter i Norges største sirkulære industripark (Eyde Material Park). Vi vil ha gode vilkår for gründere og tjenesteleverandører i kommunen gjennom grønne og innovative løsninger. Vi ønsker at nyetablerte skal ha en sjanse til å vinne anbud når kommunen er innkjøper.

 • at Arendal er en attraktiv tilflyttingskommune

  Vi jobber for at Arendal skal bli Norges mest attraktive tilflyttingskommune med god tilgang på gode og varierte boliger, både for eie og til leie, og et attraktivt fritids og kulturtilbud. Vi jobber for å lykkes med å integrere de nye tilflytterne til kommunen.

 • at Arendal har en sentrumsplan

  Vi jobber for en sentrumsplan som tar vare på historien og som ser fremover. Vi ønsker forutsigbare rammer for næringsdrivende og utbyggere, og at det blir flere frodige og grønne lunger og møteplasser for alle.

 • et godt helse- og omsorgstilbud

  vi jobber for et godt helse- og omsorgstilbud til de som trenger det. Vi skal ha et godt samarbeid med Sørlandet sykehus og skal samarbeide både om kompetansetilgang og helsetjenester. Arendal skal bli en foregangskommune på aktivt samarbeid med pårørende.

 • en robust økonomi

  Vi jobber for at Arendal kommune har en robust økonomi for å løse de neste utfordringene vi da står overfor.

Våre folk