Miljøgate, eller?

Av Marit Skjæret og Reidar Jahn Halvorsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Velkommen til Arendal sentrum. Kjør gjennom Blødekjær, ned Vestregate og nyt den vakre invitasjonen til vårt flotte sentrum. Eller er det ikke så vakkert i Blødekjær og Vestregate? De fleste er nok enige om at det bør gjøres noe med området, men viljen er ikke like sterk på alle hold.

Snart skal det tas stilling til om Blødekjær og Vestregate skal bli miljøgate eller ikke. Mange med interesser i saken har pekt på at oppgravingen av gaten kommer til å by på problemer for trafikken. Saken er imidlertid den at gaten skal graves opp uansett. Det er bestemt at det skal legges fjernvarmerør, at gamle vann- og avløpsledninger skal bygges ut og at det skal legges varmekabler i fortauene. At gaten skal graves opp har altså ikke noe med miljøgaten å gjøre —i utganspunktet. Oppgravingen åpner imidlertid for en glimrende mulighet til å heve standarden og forskjønne området. Hvorfor takke nei til å få både i pose og sekk?

Effektiv framkommelighet for kjøretøyer er selvsagt et sentralt spørsmål når det gjelder miljøgaten. Planen er en fartsgrense på 30 og 40 km/t. Det er det ikke alle som liker. La oss imidlertid påpeke at selv om dagens fartsgrense er 50 km/t, er den anbefalte fartsgrensen 30 km/t. I realiteten blir det altså ingen stor endring på dette området.

Flere misliker planene om at miljøgaten ikke skal ha busslommer. Meningen er at bussene skal stanse i gaten, og at bilene bak må vente mens bussene slipper passasjerer av og på. En mulighet her kan være at dagens busslommer blir værende.

Planen er dessuten at Springklev skal gjøres enveiskjørt. Dette vil avlaste Blødekjær og Vestregate for trafikk. I tillegg skal to kjørebaner opprettholdes som i dag. Alt i alt blir det ingen nye trafikale utfordringer.

Hvem kan med hånden på hjertet si at de ikke ønsker å gjøre byen penere? Bør ikke innfartsveien stå i stil med det vi har å by på i sentrum? Bedre standard og miljø kommer til å friste til å skape ny næringsvirksomhet. Slik det er i dag er det håpløst å holde husfasadene og omgivelsene vakre og i orden. En miljøgate kommer til å påvirke private til å ville skape triveligere omgivelser. Området har enormt potensiale, og det er lite som skal til.

Et vakkert og imøtekommende Blødekjær og Vestregate er ene og alene et stort pluss for byen vår.

Marit Skjæret
Reidar Jahn Halvorsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**