Uttalelse fra fylkesårsmøtet: Kommunene må utarbeide klimaplaner

Klimaproblemene blir stadig tydeligere. Fortsatt er det mulig å redusere skadevirkningene gjennom tiltak på alle nivåer i samfunnet. Internasjonale avtaler og nasjonale tiltak er avgjørende, men også lokalsamfunn og enkeltmennesker må bidra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kommunene har virkemidler som kan bidra betydelig til å redusere skadelige utslipp. Blant annet kan kommunene:
Sørge for at biodrivstoff er tilgjengelig.
Bidra til at innbyggerne kan velge fornybar energi som fjernvarme, nærvarme og bioenergi.
Innarbeide klimaaspektet i arealpolitikken
Legge til rette for gang- og sykkeltrafikk og for kollektivtransport
Spare strøm i egen bygningsmasse
Benytte miljøvennlig oppvarming i offentlige nybygg
Sette miljøkriterier ved offentlige innkjøp
Starte lokale klimavettkampanjer
Kjøpe kvoter for å nøytralisere effekten av egne klimautslipp

Venstre oppfordrer kommunene i Vestfold til å utarbeide lokale klimaplaner. Slike planer er nødvendige for å sikre at tiltakene er koordinerte og gi grunnlag for prioritering mellom ulike typer tiltak. Venstres folkevalgte i Vestfold vil fremme forslag om slike planer i sine respektive kommunestyrer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**