Fri ferdsel i strandsone og vannkant!

Tilgjengelighet og friluftsliv var også gjenstand for debatt på fylkesårsmøtet i Vestfold. Fra årsmøtet ble det vedtatt følgende politiske uttalelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Fjord med skjellfarm (Tvedestrand)

Foto: Ukjent

Friluftsliv er helsefremmende og en stadig viktigere kilde for rekreasjon, men muligheten til fri ferdsel i strandsonen, langs vassdrag og innsjøer begrenses stadig mer. Hyttene blir større. Områder rundt hyttene, som tidligere hadde utmarkspreg, privatiseres ved opparbeiding av hageanlegg og garasjer samt utplassering av privatiserende elementer som flaggstenger, blomsterurner etc.

Venstre oppfordrer kommunene i Vestfold til:
· En streng holdning til privatiserende elementer i strandsone og vannkant
· Å sørge for god informasjon om allmenhetens rett til ferdsel og opphold
· Å arbeide for miljøvennllige bryggeløsninger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**