Olav Kasland

Olav Kasland var førstekandidat ved kommunevalet i 2011, og har sitte som ordførar i Bø kommune etter at Bø Venstre gjorde eit brakvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Olav Kasland

Olav Kasland

Olav Kasland (1961) er ordførar i Bø. Han har tidlegare vore regiondirektør i Forbukarrådet for Telemark, Vestfold og Buskerud. Han har og hatt sete i kommunestyret, formannskapet og Midt-Telemarkrådet for Bø Venstre. Olav har ein solid erfaringsbakgrunn frå internasjonalt hjelpearbeid og frå leiarstillingar innan stat og kommune, samt frivillige organisasjonar her i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**