Ingen gratiskvoter – alle må bidra

– Skal Norge ha like høye ambisjoner i klimapolitikken som andre europeiske land, bør vi ha som mål å kutte 30% av utslippene innen 2020. Her må alle bidra, også norsk industri. Dette betyr ingen gratiskvoter, for å klare å redusere våre klimautslipp. Dette er våre krav til regjeringen, sa Sponheim under åpningen av Venstres landsstyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lars Sponheim

Foto: Frode Fjeldstad

Klimasituasjonen og regjeringens økonomiske politikk var sentrale stikkord i leders tale under åpningen av landsstyret 24. februar. Lars Sponheim tok også et oppgjør med skolepolitikken til Ap og SV, og varslet skole som en hovedsak i valgkampen. Skolen skal være et sted hvor man lærer og får kunnskap og dannelse.

Lokal jobbing
– Venstres initiativ for å få plass et kompetanseår for lærere, er et ledd i denne politikken. Forslaget ble nedstemt i Stortinget i fjor, men gjennom god lokal jobbing har vi fått på plass utredninger av forslaget i Oslo, Bergen, Stavanger og Telemark.

Verdivalg
Sponheim poengterte at vi i klimapolitikken står overfor et klart verdivalg.
– Vi kan velge å handle og vise solidaritet med de menneskene som vil rammes hardest av klimaendringene. Da trengs konkrete mål og vilje til å følge opp med de tiltak som er nødvendige for å nå målene. Det er Venstres vei.

– Den andre muligheten er å se hvilke tiltak det kan bli enighet om mellom regjeringen og LO og i dialog med sektorene som berøres av mulige klimakutt. Så kan man se hvor langt, eller rettere sagt kort, det rekker og "løse" resten av Norges klimautfordring. Det er Arbeiderpartiet og Jens Stoltenbergs vei.

– Venstres vei vil gjøre Norge til et klimapolitisk foregangsland. Arbeiderpartiets vei vil gjøre oss til en klimasinke, som har tjent seg søkkrike på eksport av fossile energikilder, sa Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**