Vil ha sykehusene tilbake til den nye fylkeskommunen

Venstres landsstyre vil ha sykehusene under direkte eierskap og folkevalgt styring i den nye fylkeskommunen. Venstre mener et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. Demokratiske beslutninger bør fattes nærmest mulig borgerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politisk uttalelse fra Venstres landsstyremøte 24.-25. februar 2007.

Norge er i ferd med å få det minst demokratiske helsevesenet i Vest-Europa. Med sammenslåingen av Helse Øst og Helse Sør til Helse Sørøst fra 1. juli blir Helse-Norge enda mindre demokratisk. Lukkede styremøter, hemmelige strategikonferanser og profesjonelle styremedlemmer, som ikke rapporterer til eller representerer noen, er dårlig medisin for demokratiet.

Dårlig eierform
Venstres landsstyre mener helseforetaksmodellen er en dårlig eierform for folket. Statsråd og Storting er lite tilgjengelig for folk – og folk er veldig opptatt av helsetilbudet. Legger vi sykehusene igjen under folkevalgt kontroll, kan innbyggerne uttrykke sin misnøye eller tilfredshet med sykehustilbudet gjennom demokratiske valg. Venstre mener mellomnivået i forvaltningen er best egnet styringsnivå og at fylkespolitikerne på en bedre måte kan ivareta folks eier- og deltakerinteresser. I Fylkestingene sitter i dag 728 folkevalgte, i 18 fylker. I foretaksstyrene sitter noe over 300 oppnevnte representanter, fra 1. juni i 4 regioner.

Sentraliserende reform
Sykehusene tilbake til den nye fylkeskommunen vil også kunne gjøre Forvaltningsreformen til en reform med tyngde og virke desentraliserende. Helsereformen har vært både sentraliserende og lønnsdrivende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**