Føler seg lurt av Brustad

Venstres helsepolitiske talsmann føler seg lurt av helseministeren.
– Brustad har forsikret Stortinget om at helseregistreringene er i tråd med brukerorganisasjonenes krav. TV2 har dokumentert uverdige forhold med denne type registrering. Dette er en uholdbar situasjon for alle med hjelpebehov, og et klart brudd på personvernet, sier Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


TV2s dokumentar om Mari Storstein mandag (les om saken på Nettavisen), viste en uverdig og krenkende registrering av de mest nærgående og intime detaljer i et menneskes liv. Venstre og Ludvigsen har tidligere stilt seg kritisk til registreringssystemet IPLOs, som ble satt i gang februar 2006.

Uten tillit
Vi har fått forsikringer om at spørsmålene i registreringen er forbedret, og at disse nå er i tråd med brukerorganisasjonenes krav. Noen av spørsmålene er forandret, noe regjeringen slo fast i sin omsorgsmelding, men spørsmålene fanger ikke opp brukernes behov utenfor hjemmet (for eksempel omsorg for egne barn).

– Dette er krenkende og fullstendig uakseptabelt. Detaljgraden i spørsmålene er for omfattende og meget intime. IPLOs blir fullstendig bortkastet som verktøy for å fange opp brukerne behov, og gir ikke kommunene riktig informasjon. Jeg har stor forståelse for at de som registreres, uttrykker mistillit til dette systemet, sier Ludvigsen.

Personvern
Venstre har i Stortinget ytret sterk bekymring (bl.a. gjennom et representantforslag i Stortinget) for det økende presset for å gjøre det enklere å samle, bruke og oppbevare personopplysninger knyttet til helse. Gunvald Ludvigsen fremmet derfor i høst forslag om bruk av kryptering og pseudonymisering i helseregistrene for å ivareta personvernet.

– I mindre kommuner og bydeler er den enkelte bruker svært lett gjenkjennelig med dagens IPLOs registrering. Dette er uheldig. I samfunnets iver etter å kartlegge befolkningen, risikerer vi at folk mister tillit til helsevesenet, sier Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**