Idrett

Tilrettelegging for idrettslag og bruk av fasiliteter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den nye bydelen har mange idrettslag og -miljøer som det må tilrettelegges for. Eksisterende idretts- og svømmehaller må være i bruk nesten «hele» døgnet. Førsteprioritet er å få reist Bølerhallen. Østensjø Venstre ønsker å redusere idrettens press på Østensjøvannet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**