Skole

Stort behov for oppussing av Osloskolene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstres byråd har gjennomført en kjempemessig oppussing av mange av Osloskolene, men det er fortsatt et stort behov for tilskudd til vedlikehold. Østensjø Venstre vil arbeide for å fremme dette. Skolene trenger også mer midler til ordinær drift. Vi vil arbeide for at skolene også skal bli et åpent møtested og aktivitetssenter for bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**