Fokus og satsning på psykiske helsearbeid

Opptrappingsplanen for psykisk helse er ferdig i 2008. I løpet av de 10 siste årene er det brukt rundt 12 milliarder kroner ekstra til investeringer og driftstilskudd for å bedre behandlingen av psykisk syke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dette har det vært en tverrpolitisk enighet om. Det er også tverrpolitisk enighet på Stortinget om at bevilgningene til psykisk helse skal opprettholdes på samme nivå også etter 2008.

I opptrappingsperioden har tilskuddene fra staten til psykisk helsearbeid i kommunene, vært øremerkede. Fra 2009 vil disse midlene bli en del av statens rammetilskudd til kommunene. Dette stiller Telemark Venstre seg bak. Imidlertid har Telemark Venstre en sterk bekymring for at psykisk helse sin andel av rammetilskuddet blir for lavt. Det betyr at bevilgningen til psykisk syke i kommunene blir lavere enn det som et samlet Storting går inn for.

Telemark Venstre krever at statens rammetilskudd til kommune fullt ut må kompensere for de satsinger staten ønsker skal gjennomføres i kommunene.

Årsmøtet i Telemark Venstre

Resolusjonen står også i VARDEN, les HER

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**