Årsmøte Venstrekvinnelaget

Norges Venstrekvinnelag har årsmøte og seminar om prinsippprogrammet på Stortinget fredag 2. og lørdag 3. mars 2007. Årsmøtet avholdes fredag i peisestuen på Stortinget kl. 17 – 20.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


ÅRSMØTET FREDAG I PEISESTUEN PÅ STORTINGET KL 17 — 20

Forslag til dagsorden:
1. Åpning og konstituering
2. Årsmelding og regnskap
3. NVKs engasjement og arbeidsform i 2007 og framover
4. Valg
a. Styre
b. Landsmøtedelegater
c. Valgkomite
5. Budsjett og kontingent
6. Forslag til uttalelser
7. Eventuelt

Middag for de som ønsker på Mehfel kl 20.

SEMINAR OM PRINSIPPROGRAMMET LØRDAG 3.MARS PÅ VENSTRES HUS KL 10.00 — 14.00
– Innledning ved Hans Antonsen, leder av Prinsipprogramkomiteen.
– Påmelding til Rita Sletner: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**