Prestisjeprosjekt er feilprioritering

I Aftenposten i dag går det frem at samferdselsminister Liv Signe Navarsete hilser milliard- og prestisjeprosjektet Dalsfjordsambandet i sitt eget hjemfylke velkommen. Venstres Borghild Tenden er kritisk ettersom det finnes rimeligere alternativer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Det er helt feil av samferdselsminister Liv Signe Navarsete går for milliardprosjektet Dalsfjordsmabandet når et fullgodt alternativ er tilgjengelig for en brøkdel av prisen, uttaler Borghild Tenden.

 Samferdselsministeren vil bygge nye veier istedenfor å vedlikeholde de vi allerede har.

Samferdselsministeren vil bygge nye veier istedenfor å vedlikeholde de vi allerede har.
Foto: Microsoft

Alternativet Venstre har kjempet for er opprustning av riksveg 60 som i dag er i dårlig forfatning. Kostnadsrammen for dette prosjektet ligger på omtrent en 250 mill.kr.

– Riksveg 60 er riktignok ikke prioritert lokalt, men jeg mener det er statsrådens rolle å sette foten ned for den type uvettig prioritering. Det gjorde Venstre i forrige regjering, legger Borghild Tenden til.

– Men den utfordringen vi har over store deler av landet, må vi prioritere vedlikehold, trafikksikkerhet og miljøtiltak på veger vi allerede har. Vi kan ikke tillate oss at veger forfaller, mens det legges opp til nye store prestisjeprosjekter, avslutter Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**