Engasjement for Hubred

– Helt siden jeg ble kontakten av Håkon Hubred sommeren 2005 har jeg vært oppriktig engasjert for å få alle kort på bordet i varsler-saken, sier Stein Frøysang i Hamar Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Håkon Hubred forsøkte tre ganger i 2003 å varsle om kritikkverdige forhold ved egen arbeidsplass via tjenestevei, men saken ble avvist både av ledelsen og arbeidsmiljøutvalget ved skolen han jobbet.

DEN ENSLIGES KAMP MOT SYSTEMET
Han forsøkte da å bringe saken inn for Fylkesrevisjonen, men istedet for å få saken belyst ble han oppsagt fra sin stilling med begrunnelsen “urostifter” og illojal arbeidstaker. Saken ble bragt inn for retten, der det framkom flere forhold som i andre sammenhenger kunne ha medført oppsigelse av ledere. Her ble imidlertid Hubred gjort til syndebukk, han ble nærmest tvunget til å inngå et forlik – et forlik som ble inngått på helt feil premisser uten å være tilstrekkelig opplyst. Dette er bare noen av de forholdene som Stein Frøysang har reagert på og mener det er på tide at denne saken blir skikkelig gransket. Frøysang satte Hubred i kontakt med Arbeidstilsynet og regiondirektør Per Rasmussen støttet kravet om granskning og mente saken helt klart er en varsler-sak.

BREMSEKLOSSER

Arbeiderparti-gruppa i Fylkestinget nektet imidlertid granskning og fylkesrådsleder åpnet heller for en lukket orientering ved Høyesterettsadvokat Christen Sverdrup Dahl, fylkeskommunens egen advokat. Stein Frøysang reagerte sterkt på denne ensidige fremstillingen av Hubred-saken og fortsatte ufortrødent for å få saken belyst også fra den andre siden.

SANNHETENS ØYEBLIKK
Nå har opposisjonen ved Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet i Fylkestinget stilt seg bak en foreløpig redegjørelse fra Håkon Hubred sjøl, assistert av Høyesterettsadvokat Nils Storeng tirsdag 6.mars kl.12 i Storronden i Fylkeshuset Hamar. Redegjørelsen er åpen for publikum og presse, noe alle gruppelederne for alle partier unntatt Arbeiderpartiet står bak.

RETTFERDIGHET MÅ VINNE
Stein Frøysang håper at denne redegjørelsen har MINST to sider, at rettferdigheten kan vinne og Håkon Hubred kan få sin jobb tilbake. Dette er den saken som overbeviste Stein om verdien av menneskeverdet og individets ukrenkelighet.

Begrepet VARSLER betyr å si fra om kritikkverdige forhold ved egen arbeidsplass, arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har ved flere anledninger tatt til orde for at varslere må beskyttes og tas vare på. I Sverige er det en egen lov som gir varsleren en egen immunitet, noe vi ennå ikke har i Norge.[eksternlink#https://www.venstre.no/hedmark/hamar/artikkel/1739/]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**