Til innhold
Topp 5: f.v. Benedicte Røvik, Stig Vaagan, Sjur Skjævesland, Bengt Rosing Borren og Anne Helene Midtveit, Foto: Svein Bjørtomt
Hamar Venstre hviler aldri

Hamar Venstre vil ha jernbanefri strandsone

Hamar Venstre har i mange år jobbet for å hindre at Hamars strandsone blir bygget ned av dobbeltsporet jernbane. Hamar Venstre har vært det tydeligste partiet i denne saken og hele tiden vært klare på at jernbanetrasé i strandsonen er uaktuelt. Ved å flytte jernbanen vekk fra strandsonen, vil byen og Mjøsa åpne seg for hverandre i et perfekt samspill mellom byrom og rekreasjonsområder. Hamar Venstre har derfor jobbet hardt for å få jernbanen vekk fra strandsonen. Vi ønsker østlig trasé, med stasjon mellom Vikingskipet og Stangebrua.

Lokalt program

Hamar Venstre har en helhetlig politikk som er uttrykt gjennom åtte politikkområder. Disse finner du beskrevet i vårt valgprogram for kommunestyrevalget i 2019 her.

Hamar Venstre mener at:

 • Strandsonen skal være jernbanefri!

  Hamar Venstre jobber for at Hamars strandsone bevares og utvikles til rekreasjon til beste for Hamars innbyggere og gjester. Vi sier derfor et rungende NEI til dobbeltspor i strandsonen!

 • Alle barn må få like muligheter!

  Hamar Venstre vil ha en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn og unge. Vi ønsker at de som underviser skal ha rett og plikt til videreutdanning. Hamar Venstre vil i samarbeid med ekspertene - de som jobber på skolene - sikre at flest mulig elever får utfordringer på sitt nivå. Blant annet vil vi arbeide for at 10.klassinger kan følge enkeltfag i VG1 også utover dagens muligheter i matematikk.

  Hamar Venstre jobber for full barnehagedekning. Gratis kjernetid vil sikre at barn som har behov for å lære norsk språk får bedre muligheter til det.

 • Grønne valg sikrer vår fremtid!

  Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Hamar Venstre mener at miljø­vennlig samferdsel er en av flere avgjørende faktorer for å løse klimaproblemene. I tillegg mener vi kommunen bør gå foran som et godt eksempel i all virksomhet som har betydning for klimaet.

 • Det må være enklere å etablere næring!

  Hamar Venstre vil satse mer på verdiskaping og innovasjon i samarbeid med lokale bedrifter og næringsklynger. Vi vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

  Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for grønn næring i Hamarregionen.

 • Vi må ta vare på samfunnets svakeste!

  De fleste har det godt i Norge, men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn. Vi vil også forebygge rusavhengighet og psykiske problemer, og sikre full dekning av sykehjemsplasser.

 • Vi trenger et mangfoldig kulturliv!

  Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. Mangfold henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte.

Våre folk