Hjemmeside for Venstre i alle kommuner i Telemark

I forbindelse med at Venstre har fått ny hjemmeside, har vi i Telemark laget egen hjemmeside til alle våre lokallag etter samme mal. Adressen er www.venstre.no/telemark/”kommunenavn”. Du finner de også enkelt under “lokallag” på siden til Telemark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Mange lokallag har aktive sider. Noen er bare helt i startgropa. Disse vil være under utvikling og frem mot valgkampen skal flest mulig ha aktivitet på sidene.

I de kommuner hvor vi ikke har lokallag, er det også laget en side med kontaktinfo til Telemark Venstre, og linker til hjemmesiden. Alle sider har også link videre til Venstre sentralt.

Det skal være lett å finne ut hvordan du kan kontakte oss i Telemark Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**