Program for landsmøtet

Her er Landsstyrets forslag til program for landsmøtet i Venstre i Bergen 12.-15. april. Vi gjør oppmerksom på at dette er en innstilling, og at landsmøtet kan gjøre endringer i det oppsatte programmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Landsmøte

Foto: Frode Fjeldstad

TORSDAG 12. april
14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte (til ca. 16:00)
16:00 Kaffepause
17:30 Landsstyremøte (til ca. 19:30)
20:30 Middag

FREDAG 13. april
12:00 Lunsj
12:00 Ny på Landsmøtet
Venstrekvinnelaget inviterer kvinner og menn til samling for de som er nye og ønsker å få kunnskap om hva som skjer på et l andsmøte, hvordan en tar ordet etc.

13:00 Åpning og konstituering (LM-1)
Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-2)
Godkjenning av dagsorden/program (LM-3)
Godkjenning av referat fra landsmøtet 2006 (LM-4)
Velkomsttaler og kulturelle innslag

13:45 Pause

14:00 Leders tale (LM-5)
Tale av Venstres leder Lars Sponheim

15:00 Kaffepause

15:30 Generell politisk debatt (LM-5)
Debatten innledes av (10 minutter hver)
Unge Venstres leder Lars-Henrik Michelsen
Venstrekvinnelagets leder Torild Skogsholm

18:00 Årsmelding 2006 (LM-6)
Regnskap 2006 (LM-7)
Kontingent 2008 (LM-8)
Vedtektsendringer (LM-12)

18:30 Politiske uttalelser (LM-9)
Prioriteringsdebatt og event. vedtak av uttalelser

19:30 Landsmøteforhandlingene avsluttes

20:00 Middag

LØRDAG 14. april
09:00 Politiske uttalelser (LM-9)

10:00 Venstres prinsipprogram (LM-10)
Innledning ved Hans Antonsen
Generell debatt og programbehandling

12:00 Lunsj

14:00 Venstres prinsippprogram (LM-10)
Programbehandling

16:30 Kaffepause

17:00 Politiske uttalelser (LM-9)

18:15 Skolepolitisk manifest (LM-11)
Innledning ved Odd Einar Dørum

18:30 Landsmøteforhandlingene avsluttes

20:30 Festmiddag i Håkonshallen

SØNDAG 17. april
09:00 Skolepolitisk manifest (LM-11)
Debatt og vedtak

10:30 Kaffepause

12:15 Valg av ny valgnemnd, valg av redaksjonsnemnd 2008 (LM-14)

12:30 Politiske uttalelser (LM-9)

13:00 Venstres landsmøte 2008 (LM-13)
Valg av tema

13:15 Avslutning (LM-15)

13:30 Utsjekking og lunsj
Hjemreise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**