Tynset til Trøndelag?

Spørsmålet om RHF-tilhørighet for Sykehuset Innlandet HF Tynset, stilet til Helse-og omsorgsminister Sylvia Brustad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


I forbindelse med omorganiseringen av helseregionene og sammenslåing av Helse Øst RHF og Helse Sør RHF, er det kjent at også regiongrensene skal drøftes. I denne sammenhengen har Sykehuset Innlandet HF Tynset vært nevnt i diskusjonen om fremtidig tilhørighet til RHF.
Sykehusadministrasjonen på Tynset og politiske partiårsmøter i Hedmark har uttalt at Tynset bør fortsatt tilhøre Helse Øst (Helse Sør-Øst RHF)
Til sykehuset på Tynset sogner 18.000 fra nordfylket i Hedmark. Sykehuset har i dag 80% av sine pasienter fra Helse Øst og 20% fra Helse Midt-Norge.
Tynset er et av regionsentrene i Hedmark fylke og har de fleste relasjoner politisk, kulturelt, næringspolitisk og tradisjonelt knyttet til Hamar og Hedmark fylke. Det virker ulogisk å skille Tynset og befolkningen i nordfylket ut helsepolitisk til å tilhøre Helse Midt-Norge (Trøndelag og Møre).
Hedmark Legeforening vil sterkt anbefale at sykehuset på Tynset og befolkningen som sogner til dette lokalsykehuset forblir i Helse Sør-Øst RHF i tråd med lokale stemmer som til nå har uttalt seg i sakens anledning.
For å styrke sykehusets vedtatte rolle som framtidig lokalsykehus med akuttfunksjoner bør det arbeides for en avtale som formaliserer et utvidet opptaksområde nordover. Tynset sykehus bør ha lokalsykehusansvaret for hele Fjellregionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**