Vil løfte eldreomsorgen nå

– Stoltenberg sa det skulle skinne av eldreomsorgen, men det krever at vi må forplikte oss allerede nå. Regjeringen vil ikke forplikte seg for framtida og det er skuffende. Venstre er klar på å ta et felles løft nå, sier helsepolitisk talsmann i Venstre, Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunvald Ludvigsen

Gunvald Ludvigsen
Foto: Rune Kongsro

Stortingets helse- og omsorgskomite leverte i dag sin innstilling til omsorgsmeldingen (St. meld. 25 — 2005/2006). En samlet opposisjon på Stortinget er sjokkert over at regjeringspartiene ikke er villige til å forplikte seg til en langsiktig økonomisk satsing for å styrke helse- og omsorgstjenestene.

– Ta løftet nå
– Vi må forplikte oss nå om vi skal løse de utfordringene som kommer med eldrebølgen. Det er Venstre innstilt på, men regjeringen vil bare ta et år om gangen, kommenterer Ludvigsen.

Saksordfører Laila Dåvøy (Krf) og representantene Harald T. Nesvik (Frp), Sonja Sjøli (H) og Gunvald Ludvigsen (V), mener vi står overfor tidenes største utfordring i omsorgsektoren.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

– Antallet eldre over 80 år fordobles de neste 35 år, og de siste 10 årene har det vært en dobling av antall yngre omsorgstrengende. Hvis vi ikke gjør forpliktende økonomiske vedtak nå, risikerer vi at eldre, funksjonshemmede, rusavhengige, psykisk syke og andre ikke får de omsorgstjenestene de har krav på i fremtiden, påpeker de.

Kvalitetsløft
Regjeringspartiene var i utgangspunktet positive til initiativet om et tverrpolitisk kvalitetsløft for omsorgstjenestene.
– Nå utviser de imidlertid en flertallsarroganse som rammer de svakeste. Regjeringspartienes snakk om det varme fellesskapet i valgkampen har blitt en kald skulder overfor noen av de vanskeligst stilte i samfunnet, uttaler en samlet opposisjon.

Opposisjonspartiene mener situasjonen gjør det nødvendig å bevilge midler til kompetanseheving og rekruttering, forskning og utvikling, samt bygging av sykehjem og omsorgsboliger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**