Venstre leverer på alle nivåer

Venstre i Nordre Aker er garantisten for en god liberal sentrumspolitikk, når fløyene på venstre- og høyresiden er mer opptatt av prinsipper og særinteresser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Toril Berge

Foto: Reidar Lerdal

Nordre Aker Venstre har bydelens borgere som særinteresse, og slipper samtidig å kjempe mot sitt eget moderparti fra bydelsnivå, noe som ofte er tilfellet med bydelens andre partier. Venstre leverer gjennomgående politikk fra bydelsnivå, via bystyret og rett til Stortinget. Vi står på alle nivåer for en radikal miljøpolitikk, en fremtidsrettet næringspolitikk, en raus sosialpolitikk og en inkluderende skole- og kulturpolitikk. Venstre i bystyret har vært en del av budsjettflertallet de siste 11 årene. I øvrige saker samarbeider vi både med byrådspartiene og de øvrige opposisjonspartiene. Venstre i bystyret har som målsetting å få størst mulig gjennomslag for Venstres politikk. Derfor vil Venstre som parti samlet kjempe for flere viktige saker i Oslo og Nordre Aker også etter valget i høst. Vi vil sikre en helhetlig og lokalt forankret byutvikling i Nordre Aker, samtidig som vi vil ha billigere og bedre kollektivtrafikk med flere avganger og billigere månedskort. Vi vil at næringsetaten skal ha tettere kontakt med bydelen, samtidig som vi vil opprette et nettverksforum mellom kommunen, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner i byen. Vi vil sikre en solid økonomistyring i bydelen som gir mer velferd til de som trenger det mest, samtidig som vi vil tilby flere sykehjemsplasser og senke terskelen for å få sykehjemsplass. Vi vil sørge for økte kultur- og frivillighetsmidler i bydelen, samtidig som vi satser på etter- og videreutdanning av lærerne i Oslo-skolen. Dette er bare eksempler fra den helhetlige politikken Venstre vil føre fra bydelsutvalg, via bystyret, og til Stortinget de neste fire årene. Anne Marstein for Venstre i Nordre Aker bydelsutvalg har de siste fire årene jobbet tett med stortingsgruppa og bystyrerepresentantene våre. Gjennom tett samarbeid finner vi løsninger. Resultat skapes med hard jobbing på alle nivåer, og slik kommer vi til å jobbe fremover, akkurat slik som vi jobber i dag. Hva vil bydelens andre partier jobbe for?

Per Elling Braseth-Ellingsen
1. kandidat til bydelsutvalget for Nordre Aker Venstre

Toril Berge
2. kandidat til bystyret for Oslo Venstre og Nordre Aker-beboer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**