Til innhold

En stemme på Nordre Aker Venstre er en stemme for frihet og fellesskap.

Venstre er bydelens sosialliberale parti.
Vi kjemper for å gi hvert enkelt menneske mer frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre.

Nordre Aker trenger politikere som gjør det enklere og billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Vi skal være en pådriver for gjennomføring av klimakutt som monner samtidig som vi tar vare på natur og dyreliv. Det skal være trygt og godt å vokse opp i Nordre Aker. Nordre Aker blir best når alle gode krefter bidrar og bydelen spiller på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne. Nordre Aker skal være en raus og inkluderende bydel med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon.

Flere medlemmer og flere frivillige
Nordre Aker Venstre hadde i forrige valgkamp i 2021 som mål å rekruttere både velgere og aktive medlemmer. Det klarte vi med et historisk sterkt valgresultat og en medlemsvekst på over 30 %. Under årets valgkamp ser vi etter enda flere medlemmer og flere frivillige som har lyst til å bidra til mer aktivitet i bydelen vår. Har du lyst til å bli frivillig i bydelen, kan du melde deg ved å kontakte styret. Vi har plass til mange flere!

Kanskje du også kjenner noen som du kan invitere med i Venstrefamilien? Kanskje de bare venter på å bli spurt? Spør gjerne selv, eller tips oss så skal vi ta kontakt. Nye medlemmer kan registreres her:

https://www.venstre.no/blimedlem/#skjema

Følg oss på Facebook og Instagram.

Nordre Aker Venstre satser på

 • Bedre, billigere og mer miljøvennlig kollektivtilbud

  Nordre Aker Venstre vil arbeide for å redusere månedsprisen på kollektiv i Oslo til maks 499 kr og gratis for alle under 18 år. Vi skal jobbe for at alle kollektivruter i bydelen har hyppige avganger.

 • Bevar Ullevål sykehus

  Nordre Aker Venstre vil arbeide for stans av dagens sykehusplaner og stans av utbyggingsplanene av Rikshospitalet. Vi skal bevare og videreutvikle Ullevål sykehus.

 • Oppgradere og bevare bydelens parker

  Nordre Aker Venstre vil etablere en stor park i Nydalen. Vi skal etablere inngjerdede friområder for hunder. Vi skal arbeide for en innføring av en Parkagrense etter modell av Markagrensa for å gi parker, grøntområder og annen natur i bydelen et sterkere vern.

 • Legge til rette for bruk av Maridalen og marka

  Nordre Aker Venstre vil legge ny asfalt i Maridalsveien på de strekningene som er nedslitt og starte arbeidet med å bygge en veiskulder fra Brekke til Skar for å tilrettelegge for myke trafikanter. Vi skal bevare Markagrensa, men samtidig legge til rette for bruk av marka.

Våre folk