Ap like ille som Frp i miljøpolitikken

Norge er en av verdens største oljeeksportører. Så lenge Jens Stoltenberg får viljen sin i norsk miljøpolitikk, eksporterer vi også hele ansvaret for klimaendringene til andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Statsministerens ensidige fokus på kvotehandel i utlandet er et forsøk på å kjøpe seg avlat for tøffe avgjørelser innenriks. For Venstre handler klimapolitikken først og fremst om et verdivalg, ikke om penger.

Statsministeren prøver nå febrilsk å ta avstand fra Siv Jensen og Frp i klimaspørsmålet. Forståelig nok. Han har all rett til å lange ut mot Frp når de sår tvil om klimarapporten til FN og nekter å godta Kyoto-avtalen. Men det hjelper ikke hva han sier, når Arbeiderpartiet har stått for en politikk som bare har økt norske CO2-utslipp — og nå lanserer ei tiltakspakke som er helt i tråd med Frp si linje, og som Siv Jensen har gitt full støtte! Statsministeren opptrer som en moralsk seigmann, som strekker seg langt for å dekke over en elendig miljøpolitikk.

Regjeringen Stoltenberg har hatt rekordmange muligheter til å ta et tak for klimaet. De kunne ha stått fast på rensing av Mongstad fra dag en, om enn med utenlandsk renseteknologi. De kunne ha vernet sårbare havområde i nord for oljeboring. De kunne lagt dødt forslaget om mobile gasskraftverk i Midt-Norge. De kunne ha økt og ikke kuttet i belønningsordningen for kollektivtrafikk. De kunne ha åpnet et felles grønt energimarked. (Etter at regjeringen sa nei til grønne sertifikater er 9 av 10 vindmølleprosjekter skrinlagt.) Men de rød-grå har unngått alle sine sjanser.

Miljøpolitikken har en moralsk side som Stoltenberg overser. Norge, som søkkrik oljenasjon, er moralsk forpliktet til å gå i front med utslippskutt. Vi må tørre å si at hensynet til miljøet skal telle mer enn hensynet til industrien, mer enn hensynet til materiell vekst og økonomisk vinning. Derfor må vi nå finne ut hvor mye jordkloden krever at vi reduserer utslippene med, så fastsette et mål, og til slutt finne ut hvordan vi skal nå dette målet. Venstre har sagt minst 30% innen 2020.

Statsministeren har et annet fokus: han vil først høre med LO og Norsk Industri hva de har lyst til, og så, kanskje, sette et mål. Det tar seg ikke godt ut, og han bør få betale for det dersom han ikke snarlig endrer kurs. Han oppfordret velgerne om å stole mer på klimaforskerne enn på FrP. Gjør de det, må de også snu ryggen til Arbeiderpartiet.

Morten Weea
Leder Troms Unge Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**