Mer frihet for storbyene til kollektivsatsing

Storbygruppen i Venstre beklager strekt at den rødgrønne regjeringen har kuttet dramatisk i de ekstraordinære kollektivmidlene til storbyområdene. Den reduserte støtten på 45 millioner kroner gjør det vanskeligere for storbyene å ha et godt kollektivtilbud og undergraver den postitive statsningen som Bondevik II regjeringen startet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Buss1

Foto: Tore Nilsen


Kollektivsatsning er lokalpolitikk i storbyene

Storbygruppen stiller seg positivt til at hver enkelt by/byregion selv kan ha det politiske ansvaret for egen lokal kollektivsatsing. Derfor er det et dramatisk tilbakeslag når den rødgrønne regjeringen fratar Bergen kommune ansvaret for egen kollektivdrift fra 1. januar 2008.

Behov for en ny stortingsmelding om kollektivsatsning.
Storbygruppen krever at det snarest utarbeides en egen stortingsmelding om kollektivsatsning i storbyregionene. Trafikksituasjonen i de fleste byregioner er på bristepunktet, og behovet er ikke primært nye veier for privatbilismen, men betydelig økt satsning på et moderne kollektivttilbud.

– Det har vært en dramatisk økning av trafikken i Stavangerregionen de siste to årene og begepet trafikkinfarkt er brukt. Dersom den samme utviklingen skjer de neste årnene står vi overfor et totalt trafikkkollaps hvor blant annet det vil ta 45 minutter fra Stavanger sentrum til Forusområdet sier gruppeleder Per A. Thorbjørnsen og legger til at dette i et klimaperspektiv er elendig miljøpolitikk. Det må handles raskt.

Gruppeleder i Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen, hevder at etter at de rødgrønne overtok regjeringskontorene har det vært en negativ utvikling av storbyregionenes kollektivsatsning og betydelig mindre fokus nettopp på storbyenes spesielle utfordringer for trafikkavviklingen.

Mens Bondevikregjeringen II fyllte vertøykassen med en rekke viktige virkemidler er den rødgrønne regjeringen i ferd med å tømme den. Kollektivssatsningen fra regjeringen er nedprioritert. Venstres storbygruppe krever at kollektivsatsningen i storbyregionenen får tilført betydelige midler allerede i revidert budsjett 2007.

Les også artikkel i RA her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**