Kompetanseutvikling for lærere utredes

Etter en interpellasjon i Troms fylkesting 15. mars fikk Venstres Roar Sollied et enstemmig fylkesting i Troms til å be Fylkesrådet “utrede mulighetene og kostnadene ved kompetanseutvikling for lærerne i fylkeskommunens videregående skoler, der også lønna permisjoner til utdanning eller hospiteringer inngår.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


-Dette må vi virkelig satse på i Kompetansefylket Troms for å utvikle kompetansen hos våre lærere, men ikke minst for å klare å rekruttere nye, sier Sollied. Han er meget bekymret over meldingen om at 50% av dagens lærere går av for aldersgrensen i løpet av ti neste årene.

Venstre vil helst ha en ordning der lærerne får et kompetanseår. Dette innebærer at lærerne i videregående, på samme måte som universitetsansatte, får mulighet til et år for å øke sin egen fagkompetanse. Vitenskapelig ansatte gis rett til ett års forskningstermin etter seks års tjeneste, eller et halvt år etter tre års tjeneste. -Det er nødvendig for lærerne å ha mulighet til å fornye og komplettere sin fag- og yrkeskompetanse, og det må være et forutsigbart system for kompetanseutviklingsopplegget for at det skal virke motiverende og rekrutterende. Gjennom etterutdanning og hospiteringsperioder oppnår vi samtidig at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, sier Venstres medlem av Kompetansekomitéen i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**