Nei til elektroniske fotlenker

Venstres Odd Einar Dørum mener regjeringen trår over streken når den nå innfører elektronisk fotlenke i Norge. Den tidligere justisministeren er i mot slike former for soning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi krysser en prinsipiell grense når vi gjør hjemmet til et fengsel. Vi rehabiliterer ingen med en elektronisk brikke. Det trenger vi mennesker til, understreker Dørum, og minner om hvor godt personellet i norske fengsler er utdannet.

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Jeg advarer sterkt mot å gjøre hjemmene våre til fengsler. Man skal gjøre opp straffen sin med samfunnet. Å sette noen i hjemmesoning gjør også at de rundt den dømte blir delaktige i straffen. De skal ikke straffes, sier han.

Straffeprivatisering
Dørum frykter at straffegjennomføringen privatiseres dersom regjeringen går for et tilbud om hjemmesoning.

– I tillegg er Norge nok overvåket som det er. Vi ønsker ikke et samfunn hvor justismyndigheter skal være en fast gjest i folks hjem, påpeker Dørum, som mener vi bør bygge ut ordningene vi allerede har på plass.

– Vi har gode åpne soningsmuligheter, vi har promilleprogrammer og vi har samfunnsstraff som kunne vært bedre utbygd, sier han.

Mange alternativ
Den nye forsøksordningen med fotlenker skal omfatte 150 førstegangsdømte, som har fått dommer på under 4 måneder.
– Særlig for unge kriminelle er det viktig å ta i bruk riktige virkemidler, som gjør at de får rehabilitering og ikke blir vanekriminelle, sier Dørum.

– Det er gledelig at regjeringen forsøker ulike tiltak for å redusere soningskøen. Mye er svært fornuftig, men å sette folk i fengsel hjemme hos seg selv skaper en klassejustis. Vi skal huske på at mange i Norge ikke engang har et hjem, understreker Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**