Ballbinge og nabolov

Høyre har de siste ukene tatt til ordet for å fjerne ballbingene fra Sarpsborg sentrum. Sarpsborg Venstres leder utfordret Høyre tidligere denne uka i et leserbrev

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er med stor interesse jeg leser debattsidene til S.A om dagen. Spesielt er det engasjementet til Sarpsborg Høyre.
Høyre vil hjelpe naboene til byens nye ballbinger, med å få disse stengt, eller flyttet pga støy fra lekende barn og ungdom. Høyre ved Pedersen, henviser til naboloven, om at den også gjelder for ballbinger.
Jeg synes det er trist at det atter en gang er Barn og Ungdom det skal gå utover. Har dere hørt om støyskjerming.
Som politisk aktiv, har jeg lyst til å stille Pedersen og Stray som begge sitter i bystyret for Høyre to spørsmål : 1. Gjelder ikke naboloven også for dem som bor i området der den nye blokka skal bygges ? 2. Og vil Stray og Pedersen, også her gå i spissen for de som får nærmiljøet ødelagt. Det tror jeg neppe, for her er det kapitalismen som råder.
Det er en farlig utvikling vi ser i denne tid, der det er kapitalismen som får råde, og ikke folket.
Barn og Unge, har ikke kapital til å kjøpe seg plass, men er avhengig at vi som er voksne, legger til rette for dem.
Så min konklusjon er : I stedet for å legge ut en RØD løper til kapitalismen som Høyre gjør, vil Sarpsborg Venstre legge ut en GRØNN løper til folket, der alle innbyggerne, like mye Barn og Unge som voksne, er med på å utvikle kommunen til alles beste!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**