Til innhold
Andrekandidat Berit Smedsrud og førstekandidat Eivind Martinsen, Foto: Hege Nålsund
Frihet og muligheter for alle.

Sarpsborg Venstre

Venstre jobber for at Sarpsborg skal være en miljøvennlig, levende og moderne kommune med et sterkt lokaldemokrati. Vi vil ha et lokalsamfunn der næringsutvikling, skaperkraft og kreativitet blir høyt verdsatt. For å få til dette trenger vi de beste skolene, en offensiv miljøpolitikk og en moderne næringspolitikk.

Vi vil at Sarpsborg skal være en levende og moderne miljøkommune hvor folk settes foran systemet!

Våre viktigste saker:

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.