Uholdbart hemmelighold om miljøfientlige subsidier

Aftenposten melder i dag at Finansdepartementet ikke vil frigi informasjon om statlige subsidier med miljøskadelige konsekvenser. – Det er uholdbart at finansminister Kristin Halvorsen (SV) holder informasjon om dette hemmelig, mener Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Grunnen er åpenbar. Hun vil ikke innrømme at regjeringen subsidierer miljøskade, og hun ønsker ikke at det endres på det, legger Kvassheim til.

 Biologisk mangfold er truet fordi regjeringen subsidierer skogsbilveier, men dette vil ikke finansminister Kristin Halvorsen innrømme

Biologisk mangfold er truet fordi regjeringen subsidierer skogsbilveier, men dette vil ikke finansminister Kristin Halvorsen innrømme
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Det er Samarbeidsrådet for Biologisk Mangfold (SABIMA) som har forsøkt å få innsyn i en oversikt over statlige subsidier med miljøskadelige konsekvenser. SABIMA viser til at regjeringen har økt subsidiene til skogsbilveier og tømmerdrift i bratt og utilgjengelig terreng. SABIMA mener denne politikken, med kirurgisk presisjon, bidrar til å forringe det biologiske mangfoldet, og har derfor bedt om innsyn gjennom miljøinformasjonsloven. Finansministeren vi ikkei frigi informasjonen med bakgrunn i offentlighetsloven.

Tynt grunnlag for hemmelighold
– Dette er svært skuffende. Jeg mener også Halvorsen hemmeligholder dokumenter på tynt grunnlag. Miljøinformasjonsloven bør tilsi åpenhet, og offentlighetsloven er heller ikke et hinder for det, uttaler Kvassheim.

– Å få innsyn i dette materialet er svært viktig for å kunne utforme en mer offensiv miljøpolitikk, påpeker Kvassheim.

Reverserte miljøtiltak fra Venstre
Tidligere landbruksminister Lars Sponheim endret i 2003 Skogfondordningen slik at det ikke lenger ble gitt skattefordel (dvs. subsidier) til bygging av skogsbilveier. Dette var begrunnet ut fra hensynet til miljøet. Når regjeringen nå har gjeninnført mulighet til nybygging av skogsvei innenfor Skogfondordningen tilsier det i realiteten en skattefordel til investeringer i det som i mange tilfeller er betydelige inngrep i miljøet. Som eneste parti gikk Venstre mot en slik miljøfiendtlig politikk i regjeringens forslag til statsbudsjettet for inneværende år.

Har tatt saken opp med Halvorsen
Gunnar Kvassheim har tatt saken opp med Finansministeren i spørsmål:

Miljøinformasjonsloven skal styrke allmennhetens rett til å få miljøinformasjon hos offentlige organer, gjennom særskilte innsyns og saksbehandlingsregler som går lenger enn offentlighetsloven.

I Soria-Moria erklæringen heter det at Regjeringen skal stanse tapet av norsk naturmangfold innen 2010 og at Regjeringen skal styrke miljøinformasjonsarbeidet.

Mener statsråden at hemmelighold av informasjon om statlige subsidier med miljøskadelige konsekvenser er i tråd med miljøinformasjonslovens formål og i tråd med regjeringens egen Soria-Moria erklæring?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**