Referat styremøte 22. mars 2007

Her finner du referater fra styremøtet 22. mars 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Referat styremøte 22-03-2007

Tilstede: Stener A. Enger, Kjell Arild Hatlem, Pål Rognstad og Tommy Olsen
Fravær: Bjørn Norli

22-07 Godkjenning av innkalling
Godkjent

23-07 Godkjenning av referat fra forrige syremøte
Godkjent

24-07 Lokalvalgliste
Styret ble enige om at Stener A. Enger skal stå som hovedtillitsvalg og Pål Rognstad skal stå som varatillitsvalgt for valglista. Styret besluttet dermed at lista var klar for overlevering, noe Stener A. Enger fikk ansvar for.

25-07 Valgkampen
Lederen informerte styret om valgkampbrosjyren som Sarpsborg Venstre i samarbeid med fylkeslaget skal bestille. Hvor blant annet layouten ble debattert, og styret var enstemmig positiv til den eksisterende layouten. Utdeling av brosjyre ble diskutert, og styret så det nødvendig at styrets medlemmer og lagets medlemmer må gjøre en egen innsats når det gjelder utdelingsjobben. Utdelingen vil i hovedsak skje i postkasser og ved stand.

Tommy fikk i oppgave å kontakte Dag Messel for å få tak i lagets standmateriell, og Kjell Arild kontakter Ståle Hansen for å undersøke om han har noe Venstremateriell liggende hos seg.

26-07 Orienteringer

Stener orienterte om at handelsstanden i Sarpsborg sentrum skal avholde et møte på festiviteten førstkommende tirsdag. Stener oppfordret styret til å møte opp.

27-07 Neste styremøte
I henhold til møteplanen 26. april kl 1800

28-07 Eventuelt
Styret diskuterte en fordeling av programmets hovedsaker seg imellom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**