Storberget må stå i mot SV-press

Venstre mener at SVs vedtak om kriminalisering av horekunder er naivt og et lite effektivt middel. Norge har allerede et forbud og en straffeparagraf mot menneskehandel og trafficing, og Venstre håper justisminister Storberget står fast på sin linje om ikke å kriminalisere sex-kjøp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– SVs vedtak om å kriminalisere horekunder er naivt. Å møte problemer med forbud eller påbud er noe Sosialistisk Venstreparti har lang tradisjon for, men det er ikke alltid like effektivt. De prostituerte fortjener å bli møtt med relle valgmuligheter og realistiske virkemidler, og ikke naivitet og symbolpolitikk, sier tidligere justisminister og stortingsrepresentant for Venstre, Odd Einar Dørum.

Mer vold
Å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester bidrar til at volden i prostitusjonsmiljøene øker og at man blir tvunget til å selge seksuelle tjenester andre steder enn i det offentlige rom

– Det vil øke hallikene sin makt over kvinnene og vanskeleggjøre politiet sitt arbeid med å beskytte kvinnene mot vold og overgrep. Det er dessuten prinsipielt uheldig å innføre et forbud som er vanskelig å håndheve, slik at straffen blir en tom trussel, sier Dørum.

Lars-Henrik Michelsen

Foto: Frode Fjeldstad

Unge Venstre skuffet
Unge Venstres leder, Lars-Henrik Michelsen, er skuffet over SVs landsmøtevedtak om kriminalisering av sex kjøp. – SV svikter prostituerte, mener Michelsen.

Han er sjokkert over at SV nå vil kriminalisere kjøp av sex, og mener at det er usosialt av SV, som nå setter gammeldags marxistisk symbolisme foran menneskene som selger sex.
– SV har tidligere vært en viktig alliert for de av oss som har valgt å ta side for de prostituerte. Det er sjokkerende at SV nå overser ropet fra prostituerte og institusjoner som PROsentret, som trygler norske politikere om ikke å kriminalisere kjøp av sex, sier Michelsen.

Sosialpolitiske virkemidler
Venstre har ikke noen tro på forbud, men vil heller ta i bruk sosialpolitisk virkemidler.

– Vi må forhindre at kvinner er til salgs, men vi løser ikke sosiale problemer gjennom Straffeloven. Vi må i stedet sørge for en bedre rusomsorg og sørge for å gi de prostituerte oppfølging og utdanning slik at de kan livnære seg gjennom annet arbeid, sier Dørum.

Venstre vil ikke ramme de som allerede er i ein sårbar situasjon eller utelukkende håndtere problemer som er synlige på gata.

– Derfor er det trist at SV velger å ta i bruk strafferettslige virkemidler, noe som vil ramme de prostituerte selv hardest, sier Dørum.

Støtter Storberget
– Vi skal fremdeles konsentrere innsatsen om å finne og straffeforfølge de som står bak og tjener på menneskehandel. Jeg støtter justisminster Storbergets linje i denne saken og håper han står fast på å ikke kriminalisere sex-kjøp, sier Dørum, som berømmer Storberget for økt innsats mot menneskehandel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**