Ja til togstopp ved Sandefjord Lufthavn Torp

Stokke Venstre mener man må kunne ha to tanker i hodet samtidig og stiller seg positivt til et togstopp ved Torp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Med henvisning til ordførers svar på Venstres interpellasjon om klimaplan i kommunestyremøtet 26.mars i år, hvor det kom fram at kommunen har utarbeidet en klimaplan i forrige periode – kan vi ikke annet enn å dra klimaplanelementet inn i denne saken. Ved å si nei til bruk av et miljøvennlig transporttilbud som togtilbud for reisende til Torp, kan vel dette vedtaket ikke være i henhold til en god kommunal klimaplan, eller..?

Jernbane, tog, skinner

Dette er en sak med minst to sider: a) den ene som er lokalt Stokke forankret og b) saken sett i et overordnet kollektivt lys.

Det er aldri populært ikke å støtte innstillingen til kommunestyret om et fokus på Stokke stasjons framtid, MEN hvor mange garantier kan vi i et kommunestyre kreve?

I kommunestyrets sak i møte 26.03.07 har vi ikke problem med å støtte delpunkt 1 og 4 i rådmannens instilling. Dokumentet "Plattform Vestfold" gir garantier for at dagens stoppmønster (underforstått også Stokke) som et minimum skal opprettholdes.Dette betyr jo at dagens togstopp forsetter men at NYE ekspresstog ikke vil stoppe verken i Stokke, Skoppum, Holmestrand etc.

Det kan fort bli veldig “navlebeskuende” bare å se på Stokke, nærmest ala: "leve Toten- dø Norge". Miljøhensyn stopper ikke ved kommunegrensene.

Vi mener det ikke medfører noen fare for nedlegging av togstopp ved Stokke ved å innføre et stopp ved flyplassen lenger sør. Det må være lov også å se på saken med en mer helhetlig synsvinkel. Vi må huske at det også er beregnet et større antall reisende sørfra Grenlandsområdet. Telemark Fylkeskommune er jo også med i samarbeidsgruppa.

Vi tror ikke noen regjering, verken blå, rød, rød/grønn eller av annen farge vil kunne støtte innstillingens punkt 3 om at en forutsetning om at en forpliktende plan om dobbeltspor utbygging skal foreligge.

Stokke Venstre er for øvrig enig i at det langt fra er en optimal løsning å gå av toget på Torp for så å bli fraktet videre med buss. Vi synes også navnet på stasjonen bør være Torp, og ikke erstatte dette med navnet Råstad i innstillingens punkt 2. Dersom folk skal oppfordres til å ta toget og reise miljøvennlig, må i det minste stasjonsnavnet knyttes til flyplassens navn. Dette er en sak med minst to sider: a) den ene som er lokalt Stokke forankret og b) saken sett i et overordnet kollektivt lys.

Det er aldri populært ikke å støtte innstillingen til kommunestyret om et fokus på Stokke stasjons framtid, MEN hvor mange garantier kan vi i et kommunestyre kreve?

I kommunestyrets sak i møte 26.03.07 har vi ikke problem med å støtte delpunkt 1 og 4 i rådmannens instilling. Dokumentet "Plattform Vestfold" gir garantier for at dagens stoppmønster (underforstått også Stokke) som et minimum skal opprettholdes.Dette betyr jo at dagens togstopp forsetter men at NYE ekspresstog ikke vil stoppe verken i Stokke, Skoppum, Holmestrand etc.

Det kan fort bli veldig “navlebeskuende” bare å se på Stokke, nærmest ala: "leve Toten- dø Norge". Vi mener det ikke medfører noen fare for nedlegging av togstopp ved Stokke ved å innføre et stopp ved flyplassen lenger sør. Det må være lov også å se på saken med en mer helhetlig synsvinkel. Vi må huske at det også er beregnet et større antall reisende sørfra Grenlandsområdet. Telemark Fylkeskommune er jo også med i samarbeidsgruppa.

Vi tror ikke noen regjering, verken blå, rød, rød/grønn eller av annen farge kan støtte innstillingens punkt 3 om at en forutsetning om at forpliktende plan skal foreligge.

Stokke Venstre er for øvrig enig i at det langt fra er en optimal løsning å gå av toget på Torp for så å bli fraktet videre med buss. Vi synes også navnet på stasjonen bør være Torp, og ikke erstatte dette med navnet Råstad i innstillingens punkt 2. Dersom folk skal oppfordres til å ta toget og reise miljøvennlig, må i det minste stasjonsnavnet knyttes til flyplassens navn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**