Valgliste 2007

Vårt mål var å stille fulltallig liste, dvs. 21 kandidater. Vår endelige liste har 22 kandidater; altså har vi oversteget dette målet, uttaler nominasjonskomitéens leder Ivar Vågen med et bredt smil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Ivar Vågen er fornøyd.

Ivar Vågen er fornøyd.
Foto: Karl M. Ramberg-Mohn

Listen har en gjennomsnittsalder for kandidatene på 47 år. Listen har lik fordeling på kvinner og menn, og med en god miks av yrker og erfaring. I det store og hele har vi fått satt sammen en meget god liste. Nå vil vi, med utgangspunkt i Venstres ideologi, skape den politikken som gjør vår liste attraktiv ved valget, og derigjennom innflytelse i den lokale politikken.

Kommunstyrevalget 2007 i Spydeberg kommune

Valglistens kandidater:
1. Marta Daltveit Lindås (1951)
2. Ivar Vågen (1943)
3. Anne Kristine Ramberg-Mohn (1977)

4. Vidar T. Olsen (1949)
5. Yngvild Sundsbø Brynildsen (1971)
6. Bjørn Jordskogen (1949)
7. Kari Beate Uri (1943)
8. Karl Magnus Ramberg-Mohn (1977)
9. Marianne Hvalshagen (1976)
10. Per Østerås (1943)
11. Aase Malkenes (1946)
12. Stein Morten Pettersen (1974)
13. Unni Sandberg (1962)
14. Hartvik Andersen (1943)
15. Raza Hromalic (1966)
16. Kenneth Hansen (1978)
17. Wibeke Dølplads (1980)
18. Leif Kværnå (1944)
19. Bjørg Lilleaasen (1960)
20. Kjell Håkon Olsen (1941)
21. Solveig Danielsen (1941)
22. Oddvar Lindås (1944)

Ordførervalget 2007 i Spydeberg kommune

Valglistens kandidat:
Marta Daltveit Lindås (1951)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**