– Venstre går imot donorsøsken

Venstres stortingsgruppe avklarte i dag sin posisjon i forhold til den nye bioteknologiloven.
– Vi avviser å åpne for såkalte donorsøsken, og støtter bare delvis regjeringens ønske om en oppmyking av dagens lovverk, sier Venstres helsepolitiske talsmann, Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre støtter fremdeles en streng bioteknologilov, men vi går inn for forskning på overtallige befruktede egg. Dette handler om å åpne opp for en del av de mulighetene medisinsk forskning og utvikling gir, sier Ludvigsen.

Medisin, helse

Foto: Microsoft

Avviser instrumentalisering
Venstre ønsker ikke å innføre et system der man åpner for såkalte donorsøsken.
– Dette vil være å åpne for en instrumentalisering av mennesker. Vi ønsker ikke at noen mennesker skal oppleve at de er født som middel for andre, påpeker Ludvigsen.

Venstre støtter altså en begrenset bruk av gentisk undersøkelse av befruktede egg før innsetting i kvinnens livmor, såkalt preimplantasjonsdiagnostikk (PGD), men går imot dette i kombinasjon med vevstypetesting.

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Gode intensjoner, men likevel katastrofalt
Ludvigsen mener dagens dispensasjonspraksis på dette området betegnes som liberal, men med mange tekniske og etiske implikasjoner.

– Medisinsk historie har mange eksempler på behandling som har hatt gode intensjoner, men katastrofale resultater. Dette bør være en viktig refleksjon når ny medisinsk forskning og behandling tilbys. Det er sannsynlig at det vil være utilsiktede virkninger av PGD, og vevstypetesting som vi i dag ikke overskuer virkningene av. Det er ingen grunn til å tro at vår tid skal være forskånet for disse virkningene. Derfor har Venstre har valgt å legge føre-var-prinsippet til grunn, sier Gunvald Ludvigsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**