Gaula 13.12.2006

Følgende oppslag ble trykket i avisa Gaula 13.12.2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


"Over kaffekoppen"

Leder Melhus Venstre

Hun er leder for det minste partiet som er representert i Melhus kommunestyre. Venstre er i dag representert med et mandat i kommunens høyeste organ, og det håper og tror Lillian Thomassen at det skal bli forandring på fra høsten. Da sikter partiet mot to mandater i kommunestyret.

AV JENS GRANØIEN

Lillian Thomassen er født og oppvokst i Mo i Rana, men gjorde trønder av seg allerede som nittenåring, da hun kom til Trondheim for å studere. Siden 1995 har hun bodd på Hovin sammen med samboer, og etter hvert to barn. I dag har hun jobben sin som økonomiansvarlig hos Devico på Melhus, et firma som lager utstyr for retningsstyrt oljeboring. Fra nyttår går hun tilbake som IT-konsulent hos firmaet Lindbak i Trondheim hvor hun har jobbet tidligere, men de siste fire åra har hun altså prøvd seg med noe annet. Nå har hun fått tilbud fra sin gamle arbeidsgiver, og har lyst til å jobbe med IT igjen.

Det er gått bare fire år siden hun meldte seg som medlem av Venstre. Det var partiets skattepolitikk hvor borgerlønn er et sentralt begrep, en enklere og flatere skattepolitikk som gir mindre skatt til de som tjener lite, og mer til de som tjener mest, som fikk henne til å melde seg som medlem av partiet. Hun mener at med Venstres skattepolitikk blir det en enklere skattepolitikk å forholde seg til for folk flest.

For ett års tid siden ble hun leder for Venstre i Mehus, og nå har hun ambisjoner for partiet hun leder, og forteller at hun som tobarnsmor slett ikke har fritidsproblemer. Fritida går foruten med til mann og barn, litt politikk, dessuten er hun engasjert i Hovin skolekorps. Har hun tid til det, tar hun gjerne med bikkja på en tur i marka.

Til tross for at hun har mer enn nok å gjøre med familie og full jobb, har hun allikevel veldig lyst til å bekle en plass i Melhus kommunestyre fra høsten av. Til det kreves at flere stemmer på Venstre. Nå starter partiet vervekampanje i Melhus, og hun håper på mange nye medlemmer, noe som skal gi partiet styrke og mange nye velgere til høsten.

– I dag har vi en trofast medlemsmasse på 23 medlemmer, de fleste er godt voksne mennesker, og vi ønsker oss flere medlemmer, og da gjerne unge folk, men alle er velkommen, sier hun.


Må bli mer synlig

Hun mener selvsagt at partiet har mange gode saker, men at partiet i Melhus har vært for lite synlig, og det har hun planer om å gjøre noe med. Snart starter de en vervekampanje som skal gjøre partiet både mer synlig, og som forhåpentligvis skal tilføre nye Venstremedlemmer. Til tross for at kommunestyret i Melhus har redusert antallet representanter fra 45 til 37 fra neste periode, har hun håp om at partiet skal få to mandater i kommunestyret. For å oppnå det er hun klar over at det må mye knallhard jobbing til. Ved siste valg klarte de nesten to mandater, men med reduksjonen blir det vanskeligere denne gangen. Venstre var det eneste partiet sammen med Senterpartiet som var samlet i mot en reduksjon. Hun beklager at det ble slik, og tror det vil gå på bekostning av bredden. Beregninger viser i alle fall at Venstre vil beholde sitt ene mandat i kommunestyret dersom de får det samme stemmeantallet som ved forrige kommunevalg.

Uten særinteresser

I dag er det Per Agnar Myhr som er partiets representant i kommunestyret, selv har hun plassen som andre vara, men så langt har hun ikke fått sjansen til å møte i kommunestyret. Derimot er hun fast medlem av komite for teknikk og miljø, og er også vararepresentant i komite for liv og lære. Samarbeidspartnere i kommunestyret er, AP, SV og KRF. I regjering har som kjent partiet de siste åra samarbeidet med H og KRF.

– Venstre er et parti uten særinteresser og dermed er vi ikke låst til noe samarbeid.

Jeg er glad for at Sponheim har sagt at det er uaktuelt å samarbeide med FRP i regjering, sier hun.

Snart er nominasjonsprosessen med tanke på høsten kommune- og fylkestingsvalg i gang, det første møte holdes rett over jul. Hun både håper og tror at partiet skal klare å profilere seg nok fram mot valget til å doble antall kommunestyrerepresentanter til to i neste periode. For sin egen del legger hun ikke skjul på at hun godt kan tenke seg en plass i kommunestyret de neste fire årene.

– Det at kommunestyret blir mindre betyr at folk må kjenne sin besøkelsestid, sier hun.

Skolepolitikk

Som småbarnsmor er hun opptatt av skolepolitikk, både lokalt og sentralt. Hun mener det er behov for både den offentlige og den private skolen.

– Det må finnes valgmuligheter, men den offentlige skolen må styrkes så den står sterkt rustet i konkurransen med den private.

Hun mener det må legges til rette med gang- og sykkelveger slik at alle barn kommer seg til skolen på en trygg og sikker måte.

Venstre ønsker å framstå som et miljøparti, hvilke miljøsaker er dere opptatt av lokalt?

– Alternativ oppvarming ved hjelp av biobrensel i Melhus sentrum er en sak vi jobber for. Dessuten mener vi at stamvegnettet mellom Trondheim og Hedemarks grense er en viktig sak som det haster å komme i gang med.

Hva med dyrkajorda når det bygges veger?

Den veien må vi ha, da må jordvernet vike. Jordvernet må til en hver tid veies opp mot andre samfunnsinteresser. Jordvern er også et spørsmål om det dreier seg om permanent nedbygging av dyrka jord, eller om det kan føres tilbake senere.

Hva med satsing på jernbanen?

Utbygging av kollektivnettet er prioritet nummer en, derfor synes jeg at regjeringens satsing på jernbane er positivt. Samtidig må også veinettet bygges ut slik at en har farbare veger over hele landet, sier Lillian Thomassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**