Til innhold
Venstres kandidater og lokallagsleder i Melhus, Foto: Anders Almås Rofstad

Folk først

Melhus

Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, funksjonsnivå, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Dette skal også prege vårt arbeid i Melhus.

Våre hovedsaker

 • En skole på individets premisser

  Venstre ser enkeltindividet og vil legge til rette for at hver enkelt lærer får rammer til å gjøre jobben best mulig, og for at hver elev skal nå sitt potensial.

 • Servicekontor for gründere

  Venstre har løsninger for næringslivet som gjør det lettere å starte og drive egne foretak.

 • Enklere å gå, sykle og bruke elbil

  Venstre har konkret politikk på kort og lang sikt for å hjelpe flere til å sette igjen bilen, bruke sykkel oftere eller å gå bort i fra fossildrevne biler.

 • Trygg oppvekst i Melhus

  Venstre ønsker å gi alle barn en like god start på livet, uavhengig av foreldrenes inntekt eller sosiale bakgrunn, nasjonalitet, hudfarge eller bosted. Vi har løsninger for å støtte småbarnsfamilier og gjøre tidsklemma lettere.