Støtter fusjon, men ikke statlig oppkjøp

– Venstre kommer til å støtte fusjonsplanene mellom Statoil og Hydro når den fremlagte stortingsproposisjonen kommer til behandling i Stortinget, sier leder av energi- og miljøkomiteen, Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre kommer derimot ikke til å gå inn for at staten skal kjøpe seg opp til en eierandel på 67 % i det nye selskapet. Med en eierandel på 62, 5 % har staten en dominerende eierposisjon i selskapet. Det er tilstrekkelig for ivareta statens og samfunnets interesser. Et ytterligere statlig oppkjøp er sosialistisk symbolpolitikk uten praktisk betydning, sier Kvassheim.

Gunnar Kvassheim

Foto: Venstre

Spill for galleriet
– Som ventet baseres stortingsproposisjonen seg fullt og helt på den fremforhandlede avtalen mellom Statoil og Hydro. Rødgrønn støy og krav om bruk av mer aktivt eierskap for å endre fusjonsopplegget, har vært spill for galleriet, sier Gunnar Kvassheim.

– Venstre har hele tiden forutsatt at det nye selskapet skal ha sitt hovedkontor i Stavanger, og er tilfreds med at dette også går frem av stortingsproposisjonen. Selv om det hefter usikkerhet med hva som følger av de formuleringer som regjeringen nå bruker, sier Kvassheim.

Reelle alternativer
I behandlingen av stortingsproposisjonen vil Venstre legge vekt på at det blir en grundig drøfting av de maktpolitiske og konkurransepolitiske spørsmål, som etableringen av et slikt, i norsk sammenheng, meget stort og dominerende selskap reiser.

– Det er viktig at Petoro, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Gassco styrkes, slik at de på en reell måte kan samarbeide med og utgjøre alternative miljøer i forhold til det nye selskapet, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**