SV og regionskolemodellen

SV prøver febrilsk å hevde to standpunkter i regionskolesaka, hevder Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Roar Sollied

Foto: Bladet Tromsø

Johnny Kristiansen, SV prøver i Nordlys 28.3. å forfekte at SV har gjort ei skolepolitisk justering etter at de gikk inn i Fylkesrådet. For den som ikke er i SV, oppfattes SVs inntog ikke som noen justering til det bedre. Dette var jeg også inne på i fylkestingssamlinga i mars.

Forsøket underkommunisert
SVs fylkesråd Skogholt nevnte ikke med et ord i saksframlegget om nye navn på regionskolene at det dreide seg om en forsøksperiode på to år. At det er et forsøk, er også underkommunisert i de prosessene som er foregått ettersom ansatte i sørfylket og indre Troms ikke har oppfattet ordningen som annet enn permanent. Venstre foreslo at man kunne avvente nye navn til det eventuelt ble permanente skoler. På spørsmål til fylkesråden i Kompetansekomiteen om ny skilting i perioden, svarte han at de ikke hadde tenkt så mye på iverksettingen, men de hadde ikke konkrete planer om å sette opp nye skilt foruten de som var så forfalt at de trengte utskifting! Altså noen nye her, noen gamle der.

Ny overrektor
Fylkesråden redegjorde i komiteen og i fylkestinget for ny administrativ organisering av regionskolene. Ifølge modellen som ble vist, er den ikke etter fylkestingsvedtakets bokstav eller intensjon for modellen. Vedtaket sier at der det ikke er rektor, skal man opprette stedlige ledere, mens Fylkesrådet har opprettet stedlige ledere på alle skolene og satt inn en overrektor på toppen. Så påstår de at de likevel ikke bruker mer midler til administrasjon! Svaret kan kun være rett hvis man tar administrativ ressurs fra nederste administrative nivå. Det kan bety at avdelingsledere med personalansvar for 15-20 ansatte får halv administrativ stilling. Alternativet er at man spiser av pedagogisk ressurs. Ellers går ikke regnestykket opp. Venstres argument mot modellen var at det ikke ville være noe å spare og at det er feil å fjerne ledelsen fra skolemiljøene. Argumentet om bedre samarbeid mellom skolene gjenstår også å bevise.

Kristiansen i SV skriver videre at stykkprisfinansieringa ble stansa av det nye Fylkesrådet. Ikke vet jeg om det er tilfelle, men det er i så fall også en forbigåelse av Fylkestingets vedtak, Venstre stemte mot ordningen, men det er underlig at fylkesrådet er lojal bare mot utvalgte deler av fylkestingets protokoll når de først setter i gang.

Kristiansen fastslår i innlegget at Stangnes og Rå består som selvstendige skoler. Det er det i så fall bare Kristiansen som har bestemt, for de er vel på linje med de andre skolene i fylket utenom Tromsø: De står foran regionalisering.

SV prøver febrilsk å hevde to standpunkter i denne saka nå: Skogholt kjører regionalisering mens Kristiansen demonstrerer på plenen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**